Faculty: Facultatea de Mecanică şi Tehnologie
Program de studii: Transporturi și siguranță rutieră
Domeniul de licență/master: Master
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate:
- locuri cu taxă:

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. ing. Rizea Alin - Daniel - alin.rizea@upit.ro
Directorul de department: ş. l. univ. dr. Helene BĂDĂRĂU ȘUSTER (lucreaza Adrian Clenci) - helene.suster@upit.ro

Semestrul I, 14 weeks

Discipline obligatorii (impuse)
   - Autopropulsarea şi conducerea vehiculelor
   - Siguranţa autovehiculelor și circulaţiei rutiere
   - Teoria traficului rutier
   - Reglementări şi legislaţie în transporturi
   - Limba engleză I
   - Etică și integritate academică
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale

Semestrul II, 14 weeks

Discipline obligatorii (impuse)
   - Fiabilitatea sistemelor de transport
   - Logistica transporturilor
   - Logistica transporturilor - Proiect
   - Infrastructură rutieră
   - Infrastructură rutieră - Proiect
   - Limba engleză II
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltării în didactica specialității (învățământ universitar)

Semestrul III, 14 weeks

Discipline obligatorii (impuse)
   - Impactul transporturilor asupra mediului
   - Expertiza accidentelor de circulaţie
   - Management în transporturi
   - Transport intermodal
   - Cercetare, documentare, capitalizarea si comunicarea informaţiei
   - Comunicații în transporturi
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1 (se alege o disciplină): Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată

Semestrul IV, 14 weeks

Discipline obligatorii (impuse)
   - Managementul proiectelor
   - Modelarea şi simularea traficului rutier
   - Modelarea şi simularea traficului rutier - Proiect
   - Eficienţa economică în transporturi
   - Elaborarea lucrării de disertaţie (stagiu)
   - Susţinerea cu succes a lucrării de disertaţie
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane
   - Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)
   - Examen de absolvire, Nivelul II

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 14

arrow_upward share