Faculty: Facultatea de Științe Economice și Drept
Program de studii: Economie și finanțe europene
Domeniul de licență/master: Master
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate:
- locuri cu taxă:

Responsabili

Decan: Prof. univ. dr. Chelaru Eugen - eugen.chelaru@upit.ro
Directorul de department: BONDOC MARIA DANIELA - daniela.bondoc@upit.ro

Semestrul I, 14 weeks

Discipline obligatorii (impuse)
   - Politica europeană a concurenţei
   - Microeconomie aplicata
   - Eficienţa şi programarea investiţiilor de capital
   - Finanţe transnaţionale
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale

Semestrul II, 14 weeks

Discipline obligatorii (impuse)
   - Economia dezvoltării regionale
   - Instituţii şi politici publice europene
   - Macroeconomie avansată
   - Operaţiuni de finanţare internaţională
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării (învățământ liceal, postliceal, după caz)

Semestrul III, 14 weeks

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modelare economico - financiară
   - Fiscalitate comparată şi armonizare fiscală
   - Etică și integritate academică
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Evaluarea riscului de ţară
   - Strategii și politici concurenţiale în sistemul financiar
Discipline facultative (liber alese)
   - Comunicare financiar-bancară
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1 (se alege o disciplină): Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată

Semestrul IV, 12 weeks

Discipline obligatorii (impuse)
   - Asigurarea creditelor şi plasamentelor financiare
   - Gestiunea trezoreriei
   - Investiţii financiare în condiţii de risc şi incertitudine
   - Metodologia cercetării ştiintifice pentru elaborarea lucrării de disertaţie
   - Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie
   - Susținerea și promovarea examenului de disertație
Discipline opţionale (la alegere)
   - Performanţe şi riscuri în instituţiile de credit
   - Reglementări bancare naţionale şi internaţionale
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane
   - Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)
   - Examen de absolvire, Nivelul II

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 12-20

Stagii practica

- Practica de specialitate
- Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie

arrow_upward share