Facultatea de Mecanică şi Tehnologie
Program de studii: Ştiinţa şi tehnologia materialelor (interdisciplinar cu domeniile: Ingineria autovehiculelor, Chimie)
Domeniul: Inginerie industrială
Durata studiilor: 1,5 ani (3 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. ing. Alin - Daniel RIZEA - alin.rizea@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. ing. Monica Daniela IORDACHE - monica.iordache@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Termodinamică aplicată în metalurgie
   - Transformări de fază şi microstructura materialelor
   - Caracterizarea materialelor
   - Coroziune şi protecţie anticorozivă
   - Comportarea mecanică a materialelor
   - Tribologie
   - Practica de cercetare

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Tehnologii de procesare a materialelor
   - Tehnici de control nedistructiv
   - Iniţiere în cercetare
   - Etică și integritate academică
   - Franceza tehnico-ştiintifică
   - Engleza tehnico-ştiintifică
   - Proiect de cercetare

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Tehnologia tratamentelor termice, termochimice si termomecanice
   - Nanomateriale și materiale avansate
   - Biomateriale
   - Materiale compozite
   - Prelucrarea datelor experimentale
   - Elaborarea lucrării de disertaţie
   - Activitate de cercetare pentru lucrarea de disertație
Discipline facultative (liber alese)
   - Susținere examen de disertație

Total

- Puncte de credit: 90
- Ore/săpt.: 14

arrow_upward add_shopping_cart share