Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
Program de studii: Psihologie clinică - evaluare şi intervenţie
Domeniul: Psihologie
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 50
- locuri subvenționate: 10

Responsabili

Decan: Conf. univ.dr. Langa Marius-Claudiu - claudiu.langa@upit.ro
Directorul de department: CIUCUREL MANUELA MIHAELA - manuela.ciucurel@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Metodologia cercetării în evaluarea clinică și psihoterapie
   - Etică și integritate academică/Academic Writing
   - Neuropsihologie clinică
   - Consultația psihologică și conceptualizarea clinică a cazului
   - Practică clinică supervizată
Discipline facultative (liber alese)
   - Curs deschis – profesor invitat
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Psihologia sănătăţii şi psihosomatică
   - Psihodiagnoza disfuncţiilor cognitive şi de limbaj
   - Evaluarea clinică a persoanei în vederea încadrării în grad de handicap
   - Practică clinică supervizată
Discipline opţionale (la alegere)
   - Metode avansate de analiza datelor în studiile clinice
   - Evaluarea clinică a persoanei pentru instanța de judecată
Discipline opţionale (la alegere)
   - Elemente avansate de psihopatologia adultului
   - Abordarea clinică centrată pe persoană
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihoterapia experiențială centrată pe emoții
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării (învățământ liceal, postliceal, după caz)

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Psihodiagnosticul clinic al tulburărilor neuropsihologice și emoționale ale copilului și adolescentului
   - Psihodiagnoza clinică a personalităţii
   - Practică clinică supervizată
Discipline opţionale (la alegere)
   - Consiliere psihologică și dezvoltare personală
   - Psihoterapii umanist - experiențiale
Discipline opţionale (la alegere)
   - Tulburările clinice şi eficienţa în organizaţii
   - Sănătate ocupațională și recuperarea capacității de muncă
Discipline facultative (liber alese)
   - Curs deschis – profesor invitat
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1 (se alege o disciplină): Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Trauma fizică şi psihică: conceptualizare şi intervenţie clinică
   - Psihodiagnostic clinic proiectiv
   - Gerontopsihiatrie
   - Practică pentru elaborarea lucrării de dizertaţie
   - Practică clinică supervizată
Discipline facultative (liber alese)
   - Curs deschis – profesor invitat
Discipline facultative (liber alese)
   - Promovarea lucrării de disertaţie
Discipline facultative (liber alese)
   - Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)
   - Pachet opțional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane
   - Examen de absolvire - Nivelul II

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 12-20

arrow_upward add_shopping_cart share