Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Monitorizarea și protecția mediului (interdisciplinar cu domeniile: Horticultură şi Biologie)
Domeniul: Ştiinţa mediului
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 57
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. Julien Leonard Fleancu - leonard.fleancu@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. Liliana Cristina SOARE - soleil_cri@yahoo.com

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Strategii actuale în conservarea biodiversitatii
   - Genetica populaţiilor
   - Interacţiuni ale microorganismelor cu mediul
   - Sisteme şi mecanisme de reglare şi autoreglare la plante
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Resurse legislative și politici de mediu
   - Metodologia cercetarii
Discipline facultative (liber alese)
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale (Design and management of educational programs)
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților (Psycho-pedagogy of adolescents, young people and adults)

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Ecotoxicologie acvatica
   - Deteriorarea ecosistemelor
   - Conservarea şi protecţia resurselor de sol
   - Controlul analitic al parametrilor de calitate ai mediului
   - Managementul durabil al resurselor în sistemele agricole
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării (învățământ liceal, postliceal, după caz)

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Biomarkeri
   - Resurse peisagistice în amenajarea teritoriului
   - Monitorizarea şi protecţia resurselor de apă
   - Sistem integrat calitate-mediu
   - Managementul producţiei horticole în climat controlat
   - Etică și integritate academică
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1 (se alege o disciplină): Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Fiziologia stresului la plante
   - Protecţia şi conservarea ecosistemelor silvice
   - Biotehnologia microorganismelor cu aplicatii in bioremediere
   - Management de proiect
   - Practica de specialitate
   - Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane
   - Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)
   - Examen de absolvire - Nivelul II
Discipline facultative (liber alese)
   - Sustinerea lucrarii de disertatie

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 14

Stagii practica

- Practica de specialitate
- Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie

arrow_upward add_shopping_cart share