Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Materiale şi tehnologii nucleare
Domeniul: Ştiinţe inginereşti aplicate
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 37
- locuri subvenționate: 1

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. Fleancu Julien Leonard - leonard.fleancu@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. Daniela GIOSANU - daniela.giosanu@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Managementul deșeurilor radioactive
   - Managementul securității nucleare
   - Reactorul CANDU și reactorul TRIGA
   - Etică și integritate academică
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților*
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale*

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Sisteme de Protecție a Mediului Nivelul Centralelor Nucleare
   - Managementul Finanțării Proiectelor Energetice
   - Tratate, Convenții și Reglementări Internaționale
   - Tehnologia pulberilor și materiale ceramice
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării (învățământ liceal, postliceal, după caz)

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Metale şi aliaje metalice
   - Asigurarea calității proceselor energo.-nucleare
   - Reactore nucleare de generatia 4 - LFR
   - Tehnici de analiza structurala
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1 (se alege o disciplină): Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Materiale și dispozitive optoelectronice
   - Materiale nucleare
   - Practica de specialitate
   - Practică pentru elaborarea lucrării de dizertație
Discipline facultative (liber alese)
   - Promovarea lucrării de disertaţie
   - Pachet opțional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane
   - Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)
   - Examen de absolvire, Nivelul II

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 14

arrow_upward add_shopping_cart share