Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Matematică didactică
Domeniul: Matematică
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Coonf.univ.dr. Julien Leonard FLEANCU - leonard.fleancu@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. Doru CONSTANTIN - doru.constantin@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Complemente de aritmetică şi algebră
   - Complemente de analiză matematică
   - Complemente de geometrie
   - Metodica predării analizei reale
Discipline opţionale (la alegere)
   - Complemente de teoria numerelor
   - Complemente de teoria probabilităților
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale
Discipline facultative (liber alese)
   - Metodica predării aritmeticii și algebrei
   - Metodica predării analizei matematice

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Didactica aritmeticii și algebrei
   - Soft educaţional
   - Capitole speciale de analiză matematică
   - Etică și integritate academică
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Analiză funcţională
   - Capitole speciale de probabilități și statistică
Discipline opţionale (la alegere)
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica geometriei
   - Didactica analizei matematice

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Prelucrarea digitală a informaţiei
   - Capitole speciale de geometrie
   - Matematici aplicate I
Discipline opţionale (la alegere)
   - Capitole speciale de didactică matematică
   - Istoria Matematicii
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1 (Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată)
Discipline facultative (liber alese)
   - Tehnici moderne de predare-evaluare

Semestrul IV, 12 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teme de matematică pentru curricula opţională
   - Tehnici şi metode de evaluare şcolară
   - Capitole speciale de algebră liniară
   - Practică pentru elaborarea lucrării de disertaţie
Discipline opţionale (la alegere)
   - Matematici aplicate II
   - Metode numerice pentru ecuaţii cu derivate parţiale
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțíonal 2 (Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane)
   - Practică pedagogică (înv. liceal)
   - Examen de absolvire - Nivelul II
Discipline facultative (liber alese)
   - Metodica predării geometriei
   - Elaborarea şi susţinerea lucrării de disertație

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 14

arrow_upward add_shopping_cart share