Facultatea de Mecanică şi Tehnologie
Program de studii: Managementul logisticii
Domeniul: Inginerie şi management
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. ing. Rizea Alin - Daniel - alin.rizea@upit.ro
Directorul de department: conf. univ. dr. Daniela Monica IORDACHE - monica.iordache@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Cunoaşterea resurselor logisticii
   - Metode şi instrumente de management în logistică
   - Gestiunea producţiei şi a stocurilor
   - Managementul lanțului logistic (SCM)
   - Practică profesională 1
Discipline facultative (liber alese)
   - Franceza tehnico-ştiinţifică 1
   - Engleza tehnico-ştiintifică 1
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia adolescentului, adultului și vârstnicului*
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale *

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Gestiunea integrată a producţiei
   - Organizarea fluxurilor logistice
   - Ergonomia echipamentelor logistice
   - Modelarea și simularea fluxurilor de producție
   - Etică și integritate academică
   - Practica profesionala 2
Discipline opţionale (la alegere)
   - Calitatea şi auditul proceselor
   - Proprietate industriala
Discipline facultative (liber alese)
   - Franceza tehnico-ştiinţifică 2
   - Engleza tehnico-ştiintifică 2
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specialității (învățământ liceal, postliceal, universitar

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Organizarea depozitelor
   - Organizarea transportului și a distribuției
   - Fiabilitatea și mentenanţa echipamentelor de producţie
   - Tendințe și dezvoltări în logistică
   - Automatizarea proceselor logistice
   - Practica profesionala 3
Discipline opţionale (la alegere)
   - Managementul proiectelor logistice
   - Metode de îmbunătățirea continuă a fluxurilor logistice
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1 (se alege o disciplină): Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată *

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Elaborarea lucrarii de disertate
   - Practica pentru elaborarea lucrării de disertație
Discipline facultative (liber alese)
   - Susținere examen de disertație
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane *
   - Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)
   - Examen de absolvire, Nivelul II

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 14

arrow_upward add_shopping_cart share