Facultatea de Științe Economice și Drept
Program de studii: Management financiar-bancar și în asigurări
Domeniul: Finanţe
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Prof. univ. dr. habil. Daniela PIRVU - daniela.pirvu@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. Luminița SERBĂNESCU - luminita.serbanescu@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Fiscalitate comparată şi armonizare fiscală
   - Guvernanţă corporativă și strategii de relaționare în instituțiile financiare
   - Diagnosticul financiar al companiei
   - Finanţe transnaţionale
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Strategii şi politici concurenţiale în bănci şi asigurări
   - Microeconomie aplicata
   - Plăţi şi decontări interbancare
   - Investiţii financiare în condiţii de risc şi incertitudine
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării (învățământ liceal, postliceal, după caz)

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modelare economico - financiară
   - Metode de analiză a riscurilor bancare
   - Etică și integritate academică
   - Practică de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Asigurări de viaţă şi nonviaţă aprofundate
   - Gestiunea trezoreriei
Discipline facultative (liber alese)
   - Comunicare financiar-bancară
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1 (se alege o disciplină): Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată

Semestrul IV, 12 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Macroeconomie financiară
   - Managementul riscului financiar
   - Asigurarea creditelor şi plasamentelor financiare
   - Metodologia cercetării ştiintifice pentru elaborarea lucrării de disertaţie
   - Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie
   - Susținerea și promovarea examenului de disertație
Discipline opţionale (la alegere)
   - Reglementări bancare naţionale şi internaţionale
   - Performanţe şi riscuri în instituţiile de credit
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane
   - Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)
   - Examen de absolvire, Nivelul II

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 12-20

Stagii practica

- Practică de specialitate
- Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie

arrow_upward add_shopping_cart share