Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
Program de studii: Management educațional (Slatina)
Domeniul: Management
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ.dr. Langa Marius-Claudiu - claudiu.langa@upit.ro
Directorul de department: conf. univ. dr. Maria-Magdalena STAN - magdalena.stan@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teoria generală a managementului educaţional
   - Demersuri cantitative și calitative ale cercetării educaţionale
   - Proiectare şi dezvoltare curriculară
   - Etică și integritate academică
   - Practică de specialitate în instituţiile şcolare
Discipline opţionale (la alegere)
   - Management financiar în instituţiile educaţionale
   - Problematica educaţiei incluzive în instituţia şcolară
   - Managementul programelor de formare continuă

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Managementul comunicării în organizaţiile şcolare
   - Scoala ca organizatie. Dezvoltarea institutionala
   - Gestionarea situaţiilor de criză educaţională
   - Managementul schimbării şi inovării în educaţie
   - Practică de specialitate în instituţiile şcolare
Discipline opţionale (la alegere)
   - Parteneriate educaţionale
   - Managementul inspecţiei şcolare
   - Softuri educaţionale

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Managementul calităţii totale în educaţie
   - Managementul evaluării instituţiilor şcolare
   - Managementul resurselor umane în instituţiile şcolare
   - Politici educaţionale
   - Informatizare în managementul instituțiilor școlare
   - Practică de specialitate în instituţiile şcolare
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză aplicată în limbaj educaţional
   - Limba franceză aplicată în limbaj educaţional
   - Consiliere educațională şi asistenţă psihopedagogică

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Managementul riscului
   - Managementul documentelor scolare
   - Managementul proiectelor în educaţie
   - Management juridic şi legislaţie
   - Practică de specialitate în instituţiile şcolare
   - Practică pentru elaborarea lucrării de disertație
Discipline opţionale (la alegere)
   - Practici internaţionale de instruire şi educaţie
   - Marketing educaţional
   - Tehnici de argumentare
Discipline facultative (liber alese)
   - Promovarea lucrării de disertație

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 12-20

Stagii practica

- Practică de specialitate în instituţiile şcolare

arrow_upward add_shopping_cart share