Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte
Program de studii: Limbaje specializate și traducere asistată de calculator (interdisciplinar cu domeniul Calculatoare și tehnologia informației)
Domeniul: Filologie
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 100
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf.univ.dr. Bărbulescu Constantin Augustus - constantin.barbulescu@upit.ro
Directorul de department: Conf.univ.dr. Citu Laura-Elena - laura.citu@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Exploatare avansată a tehnologiilor informatice actuale (I)
   - Baze de date.
   - Introducere in lingvistica corpusului. Instrumente de manipulare a corpusurilor şi extracţie terminologică.
   - Introducere în traductologie. Metodologia traducerii şi iniţiere în cercetare.
   - Traducere specializată: limbaj economic şi de afaceri. Revizia traducerii (limba engleză).
   - Etică și integritate academică
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Exploatare avansată a tehnologiilor informatice actuale (II)
   - Proiectarea aplicațiilor de traducere asistată de calculator.
   - Lingvistica computationala
   - Analiza lingvistica si descrieri ale limbilor naturale
   - Traducere specializată: limbaj economic şi de afaceri. Revizia traducerii (limba franceză).
   - Practica de specialitate
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării (învățământ liceal, postliceal, după caz)

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Tehnologii de prelucrare automată a limbajului oral
   - Tehnicile traducerii multimedia. Analiza si mizele comunicării.
   - Structuri fundamentale ale limbii. Analiză contrastivă
   - Traducere specializata: limbaj tehnico-ştiintific. Revizia traducerii (limba engleză).
   - Traducere specializată: limbaj tehnico-ştiintific. Revizia traducerii (limba franceză).
   - Practica de specialitate
   - Tehnici de comunicare: analiza textelor specializate; redactare tehnică în limba română.
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1 (se alege o disciplină): Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Localizare de conţinuturi electronice şi gestiune de proiecte de traducere.
   - Managementul activităţii de traducător şi al profesiilor din industriile limbii.
   - Traducere specializată: limbaj juridic. Revizia traducerii (limba engleză).
   - Traducere specializată: limbaj juridic. Revizia traducerii (limba franceză).
   - Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie
Discipline facultative (liber alese)
   - Susținere și promovare lucrare de disertaţie
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane
   - Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)
   - Examen de absolvire - Nivelul II

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 12-20

Stagii practica

- Practica de specialitate
- Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie

arrow_upward add_shopping_cart share