Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte
Program de studii: Istoria românilor şi a României în context european
Domeniul: Istorie
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 30
- locuri subvenționate: 9

Responsabili

Decan: Conf.univ.dr. Bărbulescu Constantin Augustus - constantin.barbulescu@upit.ro
Directorul de department: Lect. univ. dr. Adina Elena DUMITRU - adina.dumitru@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Originile civilizatiei europene. Antichitatea greco-romană și lumea mediteraneeană
   - Romanitatea Orientală și Marile migrații
   - Influente orientale în civilizatia românească
   - Metode si tehinici de investigare a patrimoniului
   - Etică și integritate academică
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale*

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Etnogeneza si continuitate romaneasca. De la sfarsitul antichitatii la formarea statelor medievale romanesti
   - Arheologia românească în contextul cercetării complementare europene
   - Structuri politice si militare in Tarile Romane (sec. XVI-XVIII)
   - Cercetare aplicată în muzee şi instituţii de cultură
   - Practică
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării (învățământ liceal, postliceal, după caz) / Didactics of the field and improving didactics of specialization (high school, post-secondary education, as the case may be)

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Românii și România în secolele al XIX-lea și la începutul secolului al XX-lea
   - Istoria românilor din afara graniţelor ţării
   - Comunități etnice și religioase în România secolului XX
   - Diplomaţia românească în perioada 1919-1947
   - Teoria şi practica cercetării istorice
   - Arhivistica
   - Practică
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet optional 1 (Comunicare educațională (Educational Communication), Consiliere și orientare (Counseling and guidance), Metodologia cercetării educaționale (Methodology of educational research), Educație integrată (Integrated education))

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Regimuri comuniste in Europa (1945-1989)
   - Experimentul Piteşti: apogeu al terorii comuniste în România
   - România în contextul internaţional post Război Rece
   - Anul 1989 în istoria Europei: prăbuşirea regimurilor comuniste
   - Teoria şi practica cercetării istorice (Stagiu pentru elaborarea lucrarii de disertatie)
   - Muzeologie
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane
   - Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)
   - Examen de absolvire - Nivelul II
Discipline facultative (liber alese)
   - Sustinerea lucrarii de disertatie

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 12-20

Stagii practica

- Practică

arrow_upward add_shopping_cart share