Facultatea de Științe Economice și Drept
Program de studii: Dreptul contenciosului
Domeniul: Drept
Durata studiilor: 1 an (2 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 50
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Prof. univ. dr. Pirvu Daniela - daniela.pirvu@gmail.com
Directorul de department: Iancu Daniela - daniela.iancu@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Contenciosul funcției publice
   - Protecția juridică a drepturilor omului și procedura în fața CEDO
   - Protecția juridica a proprietății intelectuale
   - Metodologia cercetării științifice
   - Etică și integritate academică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Contencios administrativ si fiscal
   - Contencios constitutional

Semestrul II, 12 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Conflictele individuale și colective de muncă
   - Contenciosul măsurilor reparatorii acordate în materie imobiliară
   - Drept procesual civil aprofundat
   - Practica de specialitate
   - Elaborarea lucrarii de disertate
   - Elaborarea, susținerea și promovarea lucrarii de disertație
Discipline opţionale (la alegere)
   - Contenciosul insolventei
   - Contenciosul contraventional

Total

- Puncte de credit: 60
- Ore/săpt.: 12-20

Stagii practica

- Practica de specialitate
- Elaborarea lucrarii de disertate

arrow_upward add_shopping_cart share