Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
Program de studii: Comunicare organizaţională
Domeniul: Ştiinţe ale comunicării
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 50
- locuri subvenționate: 9

Responsabili

Decan: conf. univ.dr. Claudiu LANGA - claudiu.langa@upit.ro
Directorul de department: conf.univ.dr. Manuela CIUCUREL - manuela.ciucurel@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teorii ale comunicării contemporane
   - Etică și integritate academică
   - Metodologia cercetării în Științe ale comunicării
   - Comunicare organizațională aplicată
Discipline opţionale (la alegere)
   - Strategia organizației
   - Managementul calității în organizații
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
   - Proiectarea și managementul programelor educaționale*

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Comunicare în organizații
   - Comunicare simbolică
   - Comunicare în condiții de conflict și criză
   - Comunicare organizațională aplicată
Discipline opţionale (la alegere)
   - Psihologia comunicării
   - Dezvoltarea personală în cadrul organizațiilor
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Managementul comunicării
   - Cultură organizațională
   - Comunicare politică si guvernamentală
   - Comunicare organizațională aplicată
Discipline opţionale (la alegere)
   - Comunicare, globalizare și schimbare
   - Comunicare integrată și schimbare
Discipline facultative (liber alese)
   - Pachet opțional 1 (se alege o disciplină): Comunicare educațională, Consiliere și orientare, Metodologia cercetării educaționale, Educație integrată

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Leadership în organizații
   - Comunicare internațională
   - Stagiu de metodologia elaborării lucrării de disertație
   - Comunicare organizațională aplicată
Discipline opţionale (la alegere)
   - Comunicare în domeniul non-guvernamental
   - Comunicare în instituții publice
Discipline facultative (liber alese)
   - Promovarea lucrării de disertaţie
Discipline facultative (liber alese)
   - Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal, după caz)
   - Pachet opțional 2 (se alege o disciplină): Sociologia educației, Managementul organizației școlare, Politici educaționale, Educație interculturală, Doctrine pedagogice contemporane
   - Examen de absolvire - Nivelul II

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.: 12-16

arrow_upward add_shopping_cart share