Facultatea de Științe Economice și Drept
Program de studii: Cariere juridice
Domeniul: Drept
Durata studiilor: 1 an (2 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 50
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Prof. univ. dr. Pirvu Daniela - daniela.pirvu@upit.ro
Directorul de department: Iancu Daniela - daniela.iancu@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Organizarea si exercitarea profesiilor juridice
   - Drept notarial
   - Teoria generala a infractiunii si raspunderii penal;e
   - Metodologia cercetarii stiintifice
   - Etică și integritate academică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Procedura penala si cooperare judiciara internationala in materie penala
   - Drept procesual penal. Proceduri speciale

Semestrul II, 12 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teoria generala a contractului
   - Jurisdictia muncii si asigurarilor sociale
   - Procedura civila si cooperare judiciara internationala in materie civila
   - Practica de specialitate
   - Elaborarea lucrarii de disertate
   - Elaborarea, susținerea și promovarea lucrarii de disertație
Discipline opţionale (la alegere)
   - Drept imobiliar
   - Protecția juridic a dreptului de proprietate

Total

- Puncte de credit: 60
- Ore/săpt.: 12-20

Stagii practica

- Elaborarea lucrarii de disertate

arrow_upward add_shopping_cart share