Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
Program de studii: Program Pregătitor de Limba Română pentru Cetățenii Străini
Domeniul: Limbă şi literatură
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 150
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ.dr. Langa Marius-Claudiu - claudiu.langa@upit.ro
Directorul de department: conf. univ. dr. Maria-Magdalena STAN - magdalena.stan@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Introducere în studiul limbii române
   - Curs practic de limba română - receptarea textului scris și oral
   - Curs practic de limba română – elemente de vocabular și structuri gramaticale
   - Curs practic de limba română - comunicare orală și scrisă

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Cultură și civilizație românească
   - Curs practic de limba română - redactarea textului scris și oral
   - Curs practic de limba română - comunicare orală și scrisă
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limbaj specializat: științe inginerești
   - Limbaj specializat: științe biologice și biomedicale
   - Limbaj specializat: științe sociale - științe juridice
   - Limbaj specializat: științe sociale - științe economice
   - Limbaj specializat: științe sociale – psihologie și sociologie
   - Limbaj specializat: științe umaniste și arte
Discipline facultative (liber alese)
   - Examen de absolvire

Semestrul III, 14 săptămâni

Semestrul IV, 14 săptămâni

Semestrul V, 14 săptămâni

Semestrul VI, 14 săptămâni

Total

- Puncte de credit: 60
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share