Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte
Program de studii: Limba și literatura engleză - Limba și literatura modernă (franceză/spaniolă/germană)
Domeniul: Limbă şi literatură
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 75
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf.univ.dr. Bărbulescu Constantin Augustus - constantin.barbulescu@upit.ro
Directorul de department: DUMITRU ADINA ELENA - adina.dumitru@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Lingvistică generală
   - Limba engleză contemporană
   - Istoria literaturii şi civilizaţiei engleze
   - Limba engleză - curs practic
   - Limba contemporană franceză/spaniolă/germană
   - Istoria literaturii şi civilizaţiei franceze/spaniole/germane
   - Curs practic limba franceză/spaniolă/germană
   - Educație fizică I
Discipline opţionale (la alegere)
   - Opțional A1: History of England/ History of the USA
Discipline facultative (liber alese)
   - Limbă străină 3 (spaniolă/germană/chineză)
   - Cultivarea limbii române
   - Comunicare in limba straina
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educației

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teoria literaturii
   - Limba engleză contemporană
   - Istoria literaturii şi civilizaţiei engleze
   - Limba engleză - curs practic
   - Limba contemporană franceză/spaniolă/germană
   - Istoria literaturii şi civilizaţiei franceze/spaniole/germane
   - Curs practic limba franceză/spaniolă/germană
   - Educație fizică I
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Opțional B1: Analize de texte în proză/ Lingvistică textuală
   - Opțional B1: Histoire des mentalités/Introduction dans la théorie de la communication/Mythologie générale
   - Opțional B1: Mitología general/ Tecnicas decomunicación
Discipline facultative (liber alese)
   - Limbă străină 3 (spaniolă/germană/chineză)
   - Cultivarea limbii române
   - Comunicare in limba straina
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I - Fundamentele pedagogiei, Teoria și metodologia curriculumului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Literatură comparată
   - Limba engleză contemporană
   - Istoria literaturii şi civilizaţiei engleze
   - Limba engleză - curs practic
   - Limba contemporană franceză/spaniolă/germană
   - Istoria literaturii şi civilizaţiei franceze/spaniole/germane
   - Curs practic limba franceză/spaniolă/germană
   - Educație fizică I
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Opțional A2: Non-Verbal Communication / Essay Writing
Discipline opţionale (la alegere)
   - Etică și integritate academică/Academic Writing
   - Filosofia limbajului
   - Filosofie și literatură
   - Istoria mentalităților europene
Discipline facultative (liber alese)
   - Limbă străină 3 (spaniolă/germană/chineză)
   - Cultivarea limbii române
   - Comunicare in limba straina
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie II - Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Literatură comparată
   - Limba engleză contemporană
   - Istoria literaturii şi civilizaţiei engleze
   - Limba engleză - curs practic
   - Limba contemporană franceză/spaniolă/germană
   - Istoria literaturii şi civilizaţiei franceze/spaniole/germane
   - Curs practic limba franceză/spaniolă/germană
   - Educație fizică I
Discipline opţionale (la alegere)
   - Opțional A3: Expressing Grading in English/English Phonetics and Lexicology/ History of the English Language
Discipline facultative (liber alese)
   - Limbă străină 3 (spaniolă/germană/chineză)
   - Cultivarea limbii române
   - Comunicare in limba straina
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica limbii engleze

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Istoria literaturii şi civilizaţiei engleze
   - Limba engleză - curs practic
   - Istoria literaturii şi civilizaţiei franceze/spaniole/germane
   - Curs practic limba franceză/spaniolă/germană
Discipline opţionale (la alegere)
   - Opțional A4 (B1):Clause Syntax/ Selected Topics of English Grammar/ Transformational Grammar
Discipline opţionale (la alegere)
   - Opțional A5 (B2): Stylistics and Rhetoric/ Pragmatics/ Semantics/ Translation Studies
Discipline opţionale (la alegere)
   - Opțional B2(B1):Sémantique française /Introduction à l'étude du mythe en littérature /Evolution des genres et des courants littéraires / Introduction à la traduction spécialisée/Repères dans la littérature française moderne /Introduction dans la francopho
   - Opțional B2(B1): La novella de la dictadura en Hispanoamérica/ Curso de autor: Cervantes/ La literature picaresca/ Semántica española
   - Opțional B2:Identități și alterități feminine/ Literatura austriacă începând cu anii '50/Mitul lui Faust în romantism
Discipline opţionale (la alegere)
   - Opțional B3 (B2): Pragmalinguistique/Introduction à la narratologie/Introduction a la communication orale et écrite/ Littérature et cinéma/ Stylistique et rhétorique
   - Cultura, civilisacion y mentalidades españolas y hispanoamericánas/ Pragmática española/ Literatura y cine
   - Opțional B3: Teoria și practica traducerii. Limbaje de specialitate/Dificultăți ale limbii germane/Poetică şi critică literară/Proza scurtă germană în perioada postbelică
Discipline facultative (liber alese)
   - Limbă străină 3 (spaniolă/germană/chineză)
   - Cultivarea limbii române
   - Comunicare in limba straina
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica limbii franceze/spaniole/germane
   - Practică pedagogică (în învăţământul preuniversitar obligatoriu ) – Specializarea A

Semestrul VI, 12 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Istoria literaturii şi civilizaţiei engleze
   - Limba engleză - curs practic
   - Istoria literaturii şi civilizaţiei franceze/spaniole/germane
   - Curs practic limba franceză/spaniolă/germană
   - Practică pentru elaborarea lucrării de licență
Discipline opţionale (la alegere)
   - Opțional A6 (B3): Sentence Syntax/ Discourse Analysis/ Functional Grammar
Discipline opţionale (la alegere)
   - Opțional A7 (B4): British and American Cultural Studies/ The Gothic Novel/ An Introduction to English and American Fantastic Prose
Discipline opţionale (la alegere)
   - Opțional A8: Landmarks of American Literature/ The Bible in American Literature/ An Author's Life and Literary Work
Discipline opţionale (la alegere)
   - Opțional B4 (B3):Analyse du discours /Introduction au fantastique littéraire / Littérature et psychanalyse/ Littérature canadienne francophone / /Introduction à la théorie de la réception
   - Opțional B4: Curso de autor: Márquez/ Curso de autor: Fuentes
   - Opțional B4:Gramatică contrastivă/ Proza lui Thomas Mann/Figura femeii în literatura austriacă
Discipline opţionale (la alegere)
   - Opțional B5 ( B4): Modalités énonciatives /Evolution des formes dramatiques /La prose courte /Représentations sociales dans la littérature/Sémiotique de la communication / Activités communicatives en classe de FLE/ Analyse du texte littéraire
   - Opțional B5: Lexicologia española /El teatro español e hispanoamericano/Curso de autor: Sabato/La narrativa breva
   - Opțional B5: Figuri reprezentative de scriitori germani în literatura română/ Proza lui Hermann Hesse/
Discipline facultative (liber alese)
   - Limbă străină 3 (spaniolă/germană/chineză)
   - Cultivarea limbii române
   - Comunicare in limba straina
   - Susţinerea examenului de licență
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul clasei de elevi
   - Practică pedagogică (în învăţământul preuniversitar obligatoriu ) – Specializarea B
   - Examen de absolvire I
   - Instruire asistată de calculator

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.: 24-28

Stagii practica

- Practica de specialitate
- Practică pentru elaborarea lucrării de licență

arrow_upward add_shopping_cart share