Facultatea de Mecanică şi Tehnologie
Program de studii: Ingineria transporturilor şi a traficului
Domeniul: Ingineria transporturilor
Durata studiilor: 4 ani (8 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. ing. Rizea Alin - Daniel - alin.rizea@upit.ro
Directorul de department: S.l. dr. ing. Helene Suster - helene.suster@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
   - Analiză matematică I
   - Chimie
   - Fizică
   - Geometrie descriptivă
   - Ştiinţa şi ingineria materialelor
   - Economie generală
   - Educație fizică și sport I
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză I
   - Limba franceza I
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educației

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Analiză matematică II
   - Metode numerice
   - Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
   - Desen tehnic și infografică
   - Tehnologia materialelor
   - Mecanică I
   - Educație fizică și sport II
   - Practică de domeniu I
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză II
   - Limba franceza II
Discipline facultative (liber alese)
   - Comunicare
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I - Fundamentele pedagogiei, Teoria și metodologia curriculumului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Matematici speciale
   - Proiectare asistată în transporturi
   - Mecanică II
   - Rezistenţa materialelor
   - Electrotehnică și mașini electrice
   - Mecanica fluidelor
   - Securitatea și siguranta transporturilor
   - Educație fizică și sport III
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză III
   - Limba franceza III
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie II: Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Mecanisme
   - Organe de maşini
   - Dreptul transporturilor
   - Termotehnică
   - Teoria probabilităților și statistică matematică
   - Transporturi regionale, interregionale şi internaţionale
   - Geografia transporturilor
   - Educație fizică și sport IV
   - Practică de domeniu II
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză IV
   - Limba franceza IV
Discipline facultative (liber alese)
   - Metode de muncă în grup
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Informatică în transporturi
   - Bazele sistemelor automate în transporturi
   - Trafic rutier
   - Sisteme de transport
   - Motoare cu ardere internă
   - Elemente de dinamica autovehiculelor
Discipline opţionale (la alegere)
   - Etică și integritate academică
   - Istoria tehnicii
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba engleza in domeniul profesional I
   - Limba franceza In domeniul profesional I
Discipline facultative (liber alese)
   - Instruire asistată de calculator
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Tehnologii de manipulare, depozitare și transport intern
   - Tehnologii de manipulare, depozitare și transport intern - proiect
   - Mijloace de transport
   - Automobile
   - Automobile - proiect
   - Sisteme pentru controlul şi comanda circulaţiei
   - Modelarea și planificarea transporturilor
   - Proiectarea și modernizarea fluxurilor de circulație
   - Practică de specialitate I
Discipline facultative (liber alese)
   - Protecția mediului
   - Limba engleza in domeniul profesional II
   - Limba franceza In domeniul profesional II
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul clasei de elevi
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)
   - Examen de absolvire: nivelul I

Semestrul VII, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Exploatarea rationala a vehiculelor de transport
   - Expoatarea rațională a vehiculelor de transport - proiect
   - Fabricarea și repararea autovehiculelor de transport
   - Dezvoltarea durabila în transporturi
   - Transport public de persoane
   - Analize economice în transporturi
Discipline opţionale (la alegere)
   - Trafic în reţele cu acces reglementat
   - Ecologia transporturilor
Discipline opţionale (la alegere)
   - Transporturi speciale
   - Confortabilitate și ergonomie
Discipline opţionale (la alegere)
   - Marketing în transporturi
   - Calitate în transporturi
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul proiectelor
   - Limba engleza in domeniul profesional III
   - Limba franceza In domeniul profesional III

Semestrul VIII, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Management în transporturi
   - Echipamente de comandă, control și diagnoză pentru autovehicule
   - Transporturi multimodale
   - Transporturi multimodale - proiect
   - Elaborarea Proiectului de diplomă
   - Practică de specialitate II
Discipline opţionale (la alegere)
   - Transport industrial
   - Caroserii și structuri portante pentru autovehicule de transport
Discipline opţionale (la alegere)
   - Sisteme neconventionale de propulsie și transport
   - Combustibili, lubrifianți și materiale de întreținere pentru autovehicule
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba engleza in domeniul profesional IV
   - Limba franceza In domeniul profesional IV
   - Examen de diplomă

Total

- Puncte de credit: 240
- Ore/săpt.: 26-28

Stagii practica

- Practică de domeniu I
- Practică de domeniu II
- Practică de specialitate I
- Practică de specialitate II

arrow_upward add_shopping_cart share