Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Informatică - conversie profesională
Domeniul: Informatică
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 60
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. Julien Leonard FLEANCU - leonard.fleancu@upit.ro
Directorul de department: conf.univ.dr. Doru CONSTANTIN - doru.constantin@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Programare procedurală
   - Algoritmi și structuri de date
   - Logică computațională
   - Sisteme de operare
   - Arhitectura sistemelor de calcul
   - Practica pedagogică

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Baze de date
   - Algoritmica Grafurilor
   - Programare orientată pe obiecte
   - Metode avansate de programare
   - Practica de specialitate

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Sisteme de gestiune a bazelor de date
   - Programare non-imperativă
   - Inginerie software
   - Proiectarea și implementarea algoritmilor
   - Practica pedagogică

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Rețele de calculatoare
   - Rețele neuronale
   - Analiza și proiectarea orientată pe obiecte
   - Dezvoltarea aplicațiilor web
   - Didactica specialităţii

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share