Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare
Program de studii: Electronică aplicată
Domeniul: Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Durata studiilor: 4 ani (8 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. ing. Laurențiu - Mihai IONESCU - laurentiu.ionescu@upit.ro
Directorul de department: Prof. univ. dr. ing. SERBAN GHEORGHE - gheorghe.serban@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Analiză matematică
   - Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
   - Grafica asistată de calculator I
   - Fizică
   - Informatică aplicată
   - Materiale pentru electronică
   - Limba engleză I
   - Educație fizică și sport I
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba franceza I
   - Programare în Matlab I

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Matematici speciale
   - Metode numerice
   - Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
   - Bazele electrotehnicii I
   - Componente şi circuite pasive
   - Chimie
   - Limba engleză II
   - Educație fizică și sport II
Discipline facultative (liber alese)
   - Programare in Matlab II
   - Limba franceza II

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Bazele electrotehnicii II
   - Programare obiect-orientată
   - Dispozitive electronice
   - Semnale şi sisteme
   - Teoria transmisiunii informaţiei
   - Tehnici CAD în realizarea modulelor electronice
   - Grafica asistată de calculator II
   - Limba engleză III
   - Educație fizică și sport III
Discipline opţionale (la alegere)
   - Programare în Labview
   - Instrumentaţie virtuala
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba franceza III
   - Știință și religie

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Măsurări în electronică şi telecomunicaţii
   - Circuite electronice fundamentale
   - Circuite integrate digitale
   - Decizie şi estimare în prelucrarea informaţiilor
   - Modele SPICE
   - Analiza şi sinteza circuitelor
   - Limba engleză IV
   - Educație fizică și sport IV
   - Practică de domeniu
Discipline opţionale (la alegere)
   - Baze de date
   - Sisteme de operare
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba franceza IV

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Circuite integrate analogice
   - Arhitectura microprocesoarelor
   - Instrumentaţie electronică de măsură
   - Microunde
   - Programare în JAVA
   - Electronică de putere
   - Comunicatii analogice și digitale
Discipline opţionale (la alegere)
   - Teoria sistemelor
   - Sisteme automate şi elemente de execuţie
Discipline opţionale (la alegere)

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Prelucrarea digitală a semnalelor
   - Microcontrolere I
   - Microcontrolere II
   - Bazele sistemelor de achiziţii de date
   - Televiziune
   - Sisteme de comunicaţii
   - Electronică auto
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Comunicare
   - Economie generală
   - Etică și integritate academică

Semestrul VII, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Optoelectronică
   - Software pentru electronică aplicată
   - Electronică medicală
   - Convertoare electronice de putere I
   - Convertoare electronice de putere II
   - Arhitecturi hardware reconfigurabile
   - Activitate de cercetare proiectare
Discipline opţionale (la alegere)
   - Calitate și fiabilitate
   - Fiabilitatea sistemelor electronice
Discipline opţionale (la alegere)
   - Sisteme pentru control inteligent
   - Roboti mobili
Discipline facultative (liber alese)
   - Electronica si informatica auto
   - Tehnici de leadership

Semestrul VIII, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Electronică industrială
   - Robotică industrială
   - Elaborarea Proiectului de diplomă
   - Practică pentru Proiectul de diplomă
   - Automate programabile
Discipline opţionale (la alegere)
   - Compatibilitate electromagnetică
   - Construcţia şi tehnologia echipamentelor electronice
Discipline opţionale (la alegere)
   - Sisteme avansate de baze de date
   - Sisteme de operare pentru platforme mobile
Discipline opţionale (la alegere)
   - Masini electrice
   - Senzori şi actuatori
Discipline facultative (liber alese)
   - Sustinerea si promovarea examenului de diploma

Total

- Puncte de credit: 240
- Ore/săpt.: 26-28

Stagii practica

- Practică de domeniu
- Practica de specialitate
- Practică pentru Proiectul de diplomă

arrow_upward add_shopping_cart share