Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Educaţie fizică şi sportivă
Domeniul: Educaţie fizică şi sport
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 75
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. Leonard FLEANCU - leonard.fleancu@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. Liviu Emanuel MIHĂILESCU - liviu.mihailescu@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teoria educației fizice și sportului
   - Gimnastica de bază
   - Fundamentele științifice ale jocurilor sportive - Handbal
   - Fundamentele științifice ale jocurilor sportive - Baschet
   - Teoria și practica în sporturi de expresie - Dans Sportiv
   - Teoria și practica în sporturi de iarnă - Schi Alpin
Discipline opţionale (la alegere)
   - Engleză
   - Franceză
Discipline facultative (liber alese)
   - Badminton
   - Patinaj
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educației

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Educație pentru sănătate și prim ajutor
   - Bazele generale ale atletismului
   - Fundamentele științifice ale jocurilor sportive - Volei
   - Metodica educației fizice și sportului
   - Teoria și practica în sporturi de apă - Înot
   - Anatomie funcțională
   - Aplicații practice discipline sportive de apă
Discipline opţionale (la alegere)
   - Engleză
   - Franceză
Discipline facultative (liber alese)
   - Jocuri dinamice
   - Fotbal de plajă
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I - Fundamentele pedagogiei, Teoria și metodologia curriculumului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Kinesiologie
   - Psihopedagogie
   - Fiziologie
   - Teoria și practica în sporturi de combat - Judo
   - Teoria și practica în ramuri ale gimnasticii - Gimnastica Acrobatică
   - Practica și metodica activităților motrice pe grupe de vârstă
   - Aplicații practice discipline sportive de iarnă
Discipline opţionale (la alegere)
   - Engleză
   - Franceză
Discipline opţionale (la alegere)
   - Etica și integritate academică, drepturi de proprietate intelectuală
   - Management aplicat în Știința Sportului și Educației Fizice
Discipline facultative (liber alese)
   - Gimnastica aerobica
   - Beach voley
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie II - Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Fundamentele științifice ale jocurilor sportive - Fotbal
   - Teoria și practica în alte ramuri sportive - Tenis
   - Teoria și practica atletismului
   - Metodica predării voleiului în școală
   - Metode de cercetare în Știința Sportului și Educației Fizice
   - Stagiu de practică în activități de turism
   - Stagiu de practică în unități învățământ
Discipline opţionale (la alegere)
   - Engleză
   - Franceză
Discipline opţionale (la alegere)
   - Istoria educației fizice și sportului
   - Antrenament și competiție în sport adaptat
Discipline facultative (liber alese)
   - Cicloturism
   - Dans folcloric
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Evaluare motrică și somato-funcțională
   - Metodica predării gimnasticii în școală
   - Metodica predării handbalului în școală
   - Metodica predării fotbalului în școală
   - Activități motrice de timp liber (body-building, jogging, orientare sportivă)
   - Fitness
   - Stagiu de pregătire și elaborare a lucrării de Licență
Discipline opţionale (la alegere)
   - Comunicare în Știința Sportului și Educației Fizice
   - Utilizare soft-uri specializate în Știința Sportului și Educației Fizice
Discipline facultative (liber alese)
   - Tenis de masa
   - Engleză/Franceză
Discipline facultative (liber alese)
   - Practica pedagica in invatamantul preuniversitar obligatoriu (1)
   - Instruire asistată de calculator

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Expresie corporală și euritmie
   - Teoria și practica în ramuri ale gimnasticii - Gimnastica Ritmică
   - Activități motrice adaptate
   - Activități motrice de timp liber, (alpinism, escaladă, jocuri sportive de plajă/de sală/teren redus, rafting, scufundări, sporturi extreme etc.)
   - Metodica predării baschetului în școală
   - Metodica predării atletismului în școală
   - Șah
   - Stagiu de practică în baze de agrement
Discipline opţionale (la alegere)
   - Gimnastică aerobică de întreținere/ Step aerobic
   - Tehnici de autoapărare
Discipline facultative (liber alese)
   - Promovarea examenului de licenta
   - Engleză/Franceză
Discipline facultative (liber alese)
   - Practică pedagogică (în învăţământul preuniversitar obligatoriu) 2
   - Managementul clase de elevi
   - Examen de absolvire - nivelul I

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.: 24-28

Stagii practica

- Aplicații practice discipline sportive de apă
- Aplicații practice discipline sportive de iarnă
- Stagiu de practică în activități de turism
- Stagiu de practică în unități învățământ
- Stagiu de pregătire și elaborare a lucrării de Licență
- Stagiu de practică în baze de agrement

arrow_upward add_shopping_cart share