Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Ecologie şi protecţia mediului
Domeniul: Ştiinţa mediului
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 50
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. Fleancu Julien Leonard - leonard.fleancu@upit.ro
Directorul de department: SOARE LILIANA CRISTINA - cristina.soare@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Citologie vegetală și animală
   - Histologie și embriologie vegetală și animală
   - Biologie Vegetala
   - Biologie Animala
   - Chimia mediului
   - Fizica mediului
   - Educație fizică I
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză I
   - Limba franceza I
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educației

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Ecofiziologie vegetală
   - Ecofiziologie animală
   - Taxonomie vegetală
   - Taxonomie animală
   - Practica de specialitate
   - Educație fizică II
Discipline opţionale (la alegere)
   - Geologie generală
   - Informatică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză II
   - Limba franceza II
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I;Fundamentele pedagogiei: Teoria si metodologia curriculumului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Microbiologie
   - Știința solului
   - Ecotoxicologie
   - Ecologie generala
   - Educație fizică III
Discipline opţionale (la alegere)
   - Acvacultura
   - Gestiunea resurselor de apă
Discipline opţionale (la alegere)
   - Redactare și comunicare științifică și profesională
   - Etică și integritate academică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză III
   - Limba franceza III
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie II: Teoria şi metodologia instruirii; Teoria şi metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Fitosociologie și vegetatia Romaniei
   - Hidrobiologie
   - Ecologia microorganismelor
   - Dreptul mediului, legislații, politici și strategii
   - Practica de specialitate
   - Educație fizică IV
Discipline opţionale (la alegere)
   - Geografia mediului
   - Geodinamica mediului
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză IV
   - Limba franceza IV
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Biotehnologii vegetale
   - Biotehnologii pentru protecția mediului
   - Anatomia și igiena omului
   - Etologie
   - Ecologia populațiilor
Discipline opţionale (la alegere)
   - Ecosisteme
   - Combatere integrată
Discipline facultative (liber alese)
   - A doua limbă străină (I)
Discipline facultative (liber alese)
   - Instruire asistată de calculator
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul VI, 12 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Bioadaptare
   - Metodologia intocmirii studiilor de impact
   - Monitoring ecologic
   - Genetică ecologică
   - Elaborarea lucrării de licență
Discipline opţionale (la alegere)
   - Atmosfera și calitatea aerului
   - Poluarea și protecția mediului
Discipline opţionale (la alegere)
   - Managementul biodiversității și ecodiversității
   - Parazitologie animală
Discipline facultative (liber alese)
   - A doua limbă străină (II)
   - Antreprenoriat în știința mediului
   - Susținerea lucrării de licență
Discipline facultative (liber alese)
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)
   - Managementul clasei de elevi
   - Examen de absolvire - nivelul I

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.: 22-28

Stagii practica

- Practica de specialitate
- Elaborarea lucrării de licență

arrow_upward add_shopping_cart share