Facultatea de Științe Economice și Drept
Program de studii: Drept
Domeniul: Drept
Durata studiilor: 4 ani (8 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 200
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Prof. univ. dr. Pirvu Daniela - daniela.pirvu@upit.ro
Directorul de department: IANCU DANIELA - daniela.iancu@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teoria generală a dreptului
   - Drept constituțional și Instituții politice
   - Drept civil. Teoria generală
   - Istoria Statului și Dreptului
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba franceză
   - Limba engleză
Discipline opţionale (la alegere)
   - Metodologia studiului dreptului
   - Organizarea profesiilor juridice
Discipline opţionale (la alegere)
   - Introducere în economie
   - Management general
Discipline facultative (liber alese)
   - Introducere in informatica
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educației

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Drept constituțional și Instituții politice
   - Drept administrativ
   - Drept civil. Persoanele
   - Drept roman
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba franceză
   - Limba engleză
Discipline opţionale (la alegere)
   - Sociologie juridică
   - Retorica
Discipline opţionale (la alegere)
   - Politologie și doctrine politice
   - Filosofia dreptului
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia curriculumului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Drept administrativ
   - Drept penal. Partea generală
   - Drept civil. Drepturile reale
   - Drept internațional public
   - Drept financiar și fiscal
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba franceză
   - Limba engleză
Discipline opţionale (la alegere)
   - Deontologia magistratului
   - Etică și integritate academică
Discipline facultative (liber alese)
   - Informatica juridica
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie II - Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Drept civil. Teoria obligațiilor
   - Drept penal. Partea generală
   - Drept internațional public
   - Criminologie
   - Drept financiar și fiscal
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Drept electoral
   - Contabilitate
Discipline facultative (liber alese)
   - Informatica juridica
   - Practica de specialitate
   - Limba franceza 4
   - Limba engleza 4
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Drept civil. Contracte speciale
   - Drept penal. Partea specială
   - Drept procesual penal
   - Drept comercial
   - Dreptul familiei
Discipline opţionale (la alegere)
   - Drept Diplomatic și Consular
   - Dreptul proprietății intelectuale
Discipline opţionale (la alegere)
   - Dreptul mediului
   - Piețe de capital
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba straina V
   - Sisteme administrative comparate
Discipline facultative (liber alese)
   - Instruire asistată de calculator
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Drept civil. Succesiunile
   - Drept penal. Partea specială
   - Drept procesual penal
   - Drept comercial
   - Dreptul Uniunii Europene. Partea generală
Discipline opţionale (la alegere)
   - Drept bancar și valutar
   - Statistică
Discipline facultative (liber alese)
   - Practica de specialitate
   - Limba straina VI
   - Tehnici de negociere
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul clasei de elevi
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)
   - Examen de absolvire - nivelul I

Semestrul VII, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Drept procesual civil
   - Dreptul muncii
   - Drept internațional privat
   - Criminalistică
   - Introducere în dreptul material al Uniunii Europene
   - Scriere academică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Protecția internațională a drepturilor omului
   - Drept internațional umanitar și al refugiaților
Discipline facultative (liber alese)
   - Drept medical
   - Drept execuțional penal
   - arbitraj si mediere
   - Limba straina VII

Semestrul VIII, 10 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Drept procesual civil
   - Dreptul securității sociale
   - Dreptul comerțului internațional
   - Protecția copilului și a altor categorii de persoane
   - Dreptul transporturilor
   - Practica de specialitate
   - Elaborarea lucrării de licență
Discipline opţionale (la alegere)
   - Dreptul european al concurenței
   - Dreptul asigurărilor
Discipline facultative (liber alese)
   - Drept medical
   - Limba straina VIII
   - Promovarea examenului de licenta

Total

- Puncte de credit: 240
- Ore/săpt.: 22-28

Stagii practica

- Practica de specialitate

arrow_upward add_shopping_cart share