Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare
Program de studii: Calculatoare
Domeniul: Calculatoare şi tehnologia informaţiei
Durata studiilor: 4 ani (8 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. ing. Laurentiu IONESCU - laurentiu.ionescu@upit.ro
Directorul de department: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe ȘERBAN - gheorghe.serban@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Analiză matematică
   - Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
   - Informatică aplicată
   - Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
   - Fizică
   - Limba engleză I
   - Educație fizică și sport I
Discipline facultative (liber alese)
   - Comunicare
   - Limba franceza I

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Matematici speciale
   - Metode numerice
   - Teoria probabilităților și statistică matematică
   - Grafică asistată de calculator
   - Proiectare logica
   - Structuri de date şi algoritmi
   - Modelare și simulare
   - Limba engleză II
   - Educație fizică și sport II
Discipline facultative (liber alese)
   - Programare în Matlab
   - Limba franceza II

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Electrotehnică
   - Electronica digitala
   - Dispozitive electronice şi electronica analogica
   - Programare orientată pe obiecte
   - Elemente de grafica pe calculator
   - Limbaje de descriere hardware
   - Limba engleză III
   - Educație fizică și sport III
Discipline opţionale (la alegere)
   - Economie generală
   - Etică și integritate academică
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba franceza III
   - Știință și religie

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Calculatoare numerice
   - Baze de date
   - Proiectarea algoritmilor
   - Inteligență artificială
   - Structuri hardware reconfigurabile
   - Limba engleză IV
   - Practică de domeniu
   - Educație fizică și sport IV
Discipline opţionale (la alegere)
   - Paradigme de programare
   - Programare logica şi Programare funcţională
Discipline opţionale (la alegere)
   - Măsurători electronice, senzori şi traductoare
   - Achiziţia şi prelucrarea datelor
Discipline facultative (liber alese)
   - Programare in medii visual
   - Limba franceza IV

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Structura şi organizarea calculatoarelor
   - Proiectarea bazelor de date
   - Ingineria programelor
   - Programare orientată pe obiecte
   - Sisteme de prelucrare grafica
   - Microprocesoare si limbaje de asamblare
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limbaje formale şi automate
   - Limbaje formale şi translatoare
Discipline facultative (liber alese)
   - Bioinginerie

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Algoritmi paraleli şi distribuiţi
   - Proiectarea cu microprocesoare
   - Sisteme de operare
   - Teoria sistemelor
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Rețele de calculatoare
   - Protocoale de comunicaţii
Discipline opţionale (la alegere)
   - Proiectarea aplicațiilor orientate pe obiecte
   - Programare web
Discipline facultative (liber alese)
   - Sisteme incorporate pentru autovehicule

Semestrul VII, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Prelucrarea imaginilor
   - Procesarea semnalelor
   - Sisteme de calcul in timp real
   - Sisteme de calcul in timp real
   - Criptografie si Securitate informationala
   - Activitate de cercetare proiectare
Discipline opţionale (la alegere)
   - Interactiunea om-calculator
   - Sisteme inteligente
Discipline opţionale (la alegere)
   - Învățare automată
   - Sisteme bazate pe cunostinte
Discipline opţionale (la alegere)
Discipline facultative (liber alese)

Semestrul VIII, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Sisteme distribuite
   - Retele locale
   - Programare paralela
   - Proiectarea asistată de calc. a modulelor electronice
   - Sisteme avansate de baze de date
   - Practică pentru Proiectul de diplomă
   - Elaborarea Proiectului de diplomă
Discipline opţionale (la alegere)
   - Sisteme de intrare – iesire si echipamente periferice
   - Sisteme de recunoastere a formelor
Discipline facultative (liber alese)
   - Sustinerea si promovarea examenului de diploma

Total

- Puncte de credit: 240
- Ore/săpt.: 26-28

Stagii practica

- Practică de domeniu
- Practica de specialitate
- Practică pentru Proiectul de diplomă

arrow_upward add_shopping_cart share