Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte
Program de studii: Artele spectacolului (actorie)
Domeniul: Teatru şi artele spectacolului
Durata studiilor: 4 ani (8 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 10
- locuri subvenționate: 3

Responsabili

Decan: Conf.univ.dr. Bărbulescu Constantin Augustus - constantin.barbulescu@upit.ro
Directorul de department: DUMITRU ADINA ELENA - adina.dumitru@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Istoria teatrului universal și a artelor spectacolului
   - Teoria dramei
   - Istoria filmului
   - Analiza procesului scenic
   - Practica artistica
   - Arta actorului
   - Improvizație scenică
   - Antrenamentul vorbirii scenice
   - Educație fizică
   - Stagiu de practică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză
   - Limba franceză
Discipline opţionale (la alegere)
   - Spectacologie
   - Producție și antreprenoriat cultural
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educației

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Istoria teatrului universal și a artelor spectacolului
   - Teoria dramei
   - Istoria filmului
   - Analiza procesului scenic
   - Practica artistica
   - Arta actorului
   - Improvizație scenică
   - Antrenamentul vorbirii scenice
   - Educație fizică
   - Stagiu de practică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză
   - Limba franceză
Discipline opţionale (la alegere)
   - Spectacologie
   - Producție și antreprenoriat cultural
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia curriculumului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Istoria teatrului universal și a artelor spectacolului
   - Istoria teatrului românesc și a artelor spectacolului
   - Analiza procesului scenic
   - Educație vizuală/Stiluri în decor și costume
   - Practica artistica
   - Arta actorului
   - Improvizație scenică
   - Antrenamentul vorbirii scenice
   - Expresie corporală, dans
   - Educație fizică
   - Stagiu de practică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză
   - Limba franceză
Discipline facultative (liber alese)
   - 1 Pedagogie II:Teoria şi metodologia instruirii Teoria şi metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Istoria teatrului universal și a artelor spectacolului
   - Istoria teatrului românesc și a artelor spectacolului
   - Educație vizuală/Stiluri în decor și costume
   - Analiza procesului scenic
   - Practica artistica
   - Arta actorului
   - Improvizație scenică
   - Antrenamentul vorbirii scenice
   - Educație fizică
   - Expresie corporală, dans
   - Stagiu de practică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză
   - Limba franceză
Discipline opţionale (la alegere)
   - Arta actorului de film
   - Arta actorului de televiziune
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Istoria teatrului universal și a artelor spectacolului
   - Analiza procesului scenic
   - Practica artistica
   - Arta actorului
   - Improvizație scenică
   - Antrenamentul vorbirii scenice
   - Cunoștințe muzicale/ritmică/instrument
   - Estetica teatrului
   - Lupte scenice
   - Expresie corporală, dans
   - Stagiu de practică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Arta actorului de film
   - Arta actorului de televiziune
Discipline opţionale (la alegere)
   - Repertoriu
   - Arta actorului de marionete
Discipline facultative (liber alese)
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)
   - Instruire asistată de calculator

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Istoria teatrului universal și a artelor spectacolului
   - Analiza procesului scenic
   - Practica artistica
   - Arta actorului
   - Improvizație scenică
   - Antrenamentul vorbirii scenice
   - Cunoștințe muzicale/ritmică/instrument
   - Estetica teatrului
   - Lupte scenice
   - Expresie corporală, dans
   - Stagiu de practică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Poetici regizorale
   - Atelier de creație teatrală
Discipline facultative (liber alese)
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)
   - Managementuil clasei de elevi
   - Examen de absolvire: nivelul I

Semestrul VII, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Arta actorului
   - Repertoriu
   - Regie
   - Antrenamentul vorbirii scenice
   - Atelier de creație teatrală
   - Expresie corporală, dans
   - Managementul proiectului cultural
Discipline opţionale (la alegere)
   - Mască și machiaj
   - Arta actorului de marionete
Discipline opţionale (la alegere)
   - Istoria mentalităților europene
   - Etică și integritate academică

Semestrul VIII, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Arta actorului
   - Repertoriu
   - Regie
   - Antrenamentul vorbirii scenice
   - Atelier de creație teatrală
   - Expresie corporală, dans
   - Elaborarea tezei de licență
   - Managementul proiectului cultural
Discipline opţionale (la alegere)
   - Istoria mentalităților europene
   - Etică și integritate academică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Mască și machiaj
   - Arta actorului de marionete

Total

- Puncte de credit: 240
- Ore/săpt.: 20-25

Stagii practica

- Stagiu de practică

arrow_upward add_shopping_cart share