Facultatea de Științe Economice și Drept
Program de studii: Administrarea afacerilor
Domeniul: Administrarea afacerilor
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 50
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Prof. univ. dr. habil. Daniela P}RVU - daniela.pirvu@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. Daniela MIHAI - daniela.mihai@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Microeconomie
   - Statistică economică
   - Matematică aplicată în economie
   - Geografie economică
   - Dezvoltare regională și rurală
   - Cultură antreprenorială
   - Limba străină pentru afaceri I
   - Educație fizică I
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educaţiei

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Macroeconomie
   - Bazele contabilității
   - Finanțe
   - Informatică economică
   - Economie europeană
   - Bazele economiei întreprinderii
   - Limba străină pentru afaceri II
   - Educație fizică II
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia curriculumului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Management
   - Marketing
   - Dreptul afacerilor
   - Comportamentul consumatorului
   - Limba străină pentru afaceri III
   - Educație fizică III
Discipline opţionale (la alegere)
   - Control și audit financiar
   - Managementul riscului în afaceri
   - Management comparat
Discipline opţionale (la alegere)
   - Etică și integritate academică
   - Etică în afaceri
   - Geopolitică
Discipline facultative (liber alese)
   - Drept comercial
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie II: Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Managementul proiectelor în afaceri
   - Comunicare și negociere comercială
   - Tehnici comerciale
   - Analiză strategică a mediului concurențial pentru afaceri
   - Managementul mediului
   - Practica de specialitate
   - Educație fizică IV
Discipline opţionale (la alegere)
   - Marketing internațional
   - Investițiile și economia UE
   - Transporturi
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba străină pentru afaceri IV
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Managementul relațiilor cu furnizorii
   - Analiză economico-financiară
   - Managementul calității în afaceri
   - Management internațional
   - Mediul de afaceri european
   - Strategii investiționale în afaceri
Discipline opţionale (la alegere)
   - Tehnica negocierilor în afaceri
   - Comunicare comercială
   - Antreprenoriat
Discipline facultative (liber alese)
   - Sisteme informaţionale şi aplicaţii informatice în administrarea afacerilor
   - Limba străină pentru afaceri V
Discipline facultative (liber alese)
   - Instruire asistată de calculator
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul VI, 12 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Managementul relațiilor cu clienții
   - Managementul serviciilor
   - Managementul resurselor umane
   - Prelucrări statistice pe computer
   - Tehnici promoționale
   - Merchandising
   - Stagiu pentru elaborarea lucrării de licență
   - Susținerea și promovarea examenului de licență
Discipline opţionale (la alegere)
   - Cercetări de marketing
   - Comerț electronic
   - Concurență și prețuri
Discipline facultative (liber alese)
   - Planificare și managementul timpului
   - Evaluarea si finantarea investitiilor
   - Limba străină pentru afaceri VI
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul clasei de elevi
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)
   - Examen de absolvire: nivelul I

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.: 22-28

Stagii practica

- Practica de specialitate
- Stagiu pentru elaborarea lucrării de licență

arrow_upward add_shopping_cart share