Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Asistenţă medicală generală
Domeniul: Sănătate (Medicină - Reglementată sectorial)
Durata studiilor: 4 ani (8 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. Julien Leonard FLEANCU - leonard.fleancu@upit.ro
Directorul de department: Prof. univ. dr. Constantin CIUCUREL - constantin.ciucurel@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Anatomie 1
   - Fiziologie 1
   - Biologie celulară și moleculară
   - Biochimie
   - Biofizica
   - Informatică medicală. Biostatistică
   - Nursing general și principii generale de îngrijire
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Sociologie medicală
   - Comunicare medicală
   - Etică și integritate academică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba străină 1
   - Limba străină 2
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educaţiei

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Anatomie 2
   - Fiziologie 2
   - Genetică
   - Histologie
   - Nutriție și Dietetică
   - Psihologie medicală
   - Nursing clinic
   - Stagiu de abilităţi practice 1
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba străină 1
   - Limba străină 2
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia curriculumului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Bacteriologie. Virusologie. Parazitologie
   - Morfopatologie
   - Farmacologie
   - Medicină internă și specialități medicale
   - Fiziopatologie
   - Îngrijiri calificate în medicină internă
   - Sănătate publică. Management sanitar
   - Stagiu de abilităţi practice 2
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba străină 1
   - Limba străină 2
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie II: Teoria şi metodologia instruirii; Teoria şi metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Radiologie şi imagistică medicală
   - Igienă
   - Îngrijiri calificate în ortopedie
   - Chirurgie generală și specialități chirurgicale
   - Îngrijiri calificate în dermatologie
   - Bioetica
   - Stagiu de abilităţi practice 3
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Farmacologie clinică
   - Imunologie
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba străină 1
   - Limba străină 2
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Îngrijiri calificate în chirurgie
   - Puericultură și Pediatrie
   - Îngrijiri calificate în boli infecțioase
   - Îngrijiri calificate în ORL
   - Îngrijiri calificate în oftalmologie
   - Îngrijiri calificate în medicina de familie.
   - Îngrijiri calificate în specialități chirurgicale (neurochirurgie, chirurgie și ortopedie pediatrică, chirurgie vasculară, urologie)
   - Stagiu de abilităţi practice 4
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba străină
Discipline facultative (liber alese)
   - Instruire asistată de calculator
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Îngrijiri calificate în obstetrică și ginecologie
   - Îngrijirea mamei și nou născutului
   - Urgențe medicale și prim ajutor medical
   - Îngrijiri speciale în specialități medicale
   - Îngrijiri paleative
   - Îngrijirea persoanelor vârstnice și geriatrie
   - Psihiatrie
   - Stagiu de abilități practice 5
Discipline opţionale (la alegere)
   - Educaţia terapeutică a pacientului
   - Terapia durerii
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba străină
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul clasei de elevi
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)
   - Examen de absolvire: nivelul I

Semestrul VII, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Epidemiologie
   - Îngrijiri calificate în oncologie
   - Îngrijirea pacientului cu tulburări în sfera sănătății mintale și a psihiatriei
   - Orientare asupra profesiei
   - Îngrijiri la domiciliu
   - Îngrijiri calificate a bolnavului critic (ATI și urgențe medicale)
   - Stagiu de abilități practice 6
Discipline opţionale (la alegere)
   - Îngrijiri calificate în afecțiuni reumatologice prin kinetoterapie
   - Îngrijiri calificate în afecțiuni metabolico-endocrine prin kinetoterapie
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba străină

Semestrul VIII, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Îngrijiri calificate în endocrinologie, diabet și boli de nutriție.
   - Îngrijiri la domiciliu. Nursing comunitar
   - Promovarea sănătății și educație pentru sănătate
   - Aspecte juridice ale profesiei. Legislație socială și sanitară
   - Îngrijiri calificate în puericultură și pediatrie,
   - Metodologia cercetării științifice
   - Elaborarea lucrării de finalizare a studiilor
   - Stagiu de abilități practice 7
Discipline facultative (liber alese)
   - Promovarea examenului de licenţă
   - Limba străină

Total

- Puncte de credit: 240
- Ore/săpt.: 28-29

Stagii practica

- Stagiu de abilităţi practice 1
- Stagiu de abilităţi practice 2
- Stagiu de abilităţi practice 3
- Stagiu de abilităţi practice 4
- Stagiu de abilități practice 5
- Stagiu de abilități practice 6
- Stagiu de abilități practice 7

arrow_upward add_shopping_cart share