Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte
Program de studii: Teologie ortodoxă asistenţă socială
Domeniul: Teologie
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 50
- locuri subvenționate: 1

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. Constantin Augustus BĂRBULESCU - constantin.barbulescu@upit.ro
Directorul de department: Pr. conf. univ. dr. Gheorghe GÎRBEA - gheorghe.girbea@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Studiul Vechiului Testament
   - Studiul Noului Testament
   - Introducere în Sociologie
   - Introducere în Asistenta sociala
   - Teologie socială
   - Introducere în Psihologie
   - Educație fizică
   - Limba modernă 1
Discipline opţionale (la alegere)
   - Psihologia vârstelor vieții religioase
   - Drept și legislație în Asistenta sociala
Discipline facultative (liber alese)
   - Patrologia şi literatura postpatristică
   - Muzică bisericească şi ritual
   - Spiritualitate ortodoxă
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educaţiei

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Studiul Vechiului Testament
   - Studiul Noului Testament
   - Psihologie socială
   - Sistemul de Asistenta Sociala
   - Politici sociale
   - Spiritualitate ortodoxă
   - Educație fizică
   - Limba modernă 1
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Tehnici de comunicare în Asistenta Sociala
   - Psihologia vârstelor vieții religioase
Discipline facultative (liber alese)
   - Patrologia şi literatura postpatristică
   - Muzică bisericească şi ritual
   - Limbi clasice (greacă şi latină)
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia curriculumului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Istoria Bisericească Universală
   - Istoria Bisericii Ortodoxe Române
   - Diagnoza și soluționarea problemelor sociale
   - Teorii și metode de intervenție în Asistenta Sociala (persoana și familie)
   - Demografie și planificare familiala
   - Deontologie profesională
   - Educație fizică
   - Limba modernă 1
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Calitatea vieții și politici anti-sărăcie.
   - Doctrina socială a Bisericii
Discipline facultative (liber alese)
   - Drept bisericesc şi administraţie
   - Catehetică şi omiletică
   - Muzică bisericească şi ritual
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie II:Teoria şi metodologia instruirii Teoria şi metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Istoria Bisericească Universală
   - Istoria Bisericii Ortodoxe Române
   - Teorii și metode de intervenție în Asistenta Sociala (grup și comunitate)
   - Asistenta Sociala a familiei
   - Asistenta sociala a șomerilor. Servicii de integrare a persoanelor vulnerabile pe piața muncii.
   - Educație fizică
   - Limba modernă 1
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Psihopatologie și psihoterapie
   - Etică și integritate academică
Discipline facultative (liber alese)
   - Drept bisericesc şi administraţie
   - Catehetică şi omiletică
   - Muzică bisericească şi ritual
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teologie dogmatică ortodoxă
   - Morala creștină
   - Politici de incluziune sociala
   - Managementul și evaluarea programelor de Asistenta Sociala.
   - Asistenta Sociala a persoanelor cu dizabilități
   - Servicii de protecție a copilului.
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Abuz și violenta domestica. Servicii de suport.
   - Istoria și filosofia religiilor
Discipline facultative (liber alese)
   - Teologie liturgică
   - Misiologie şi ecumenism
   - Teologie Pastorală
Discipline facultative (liber alese)
   - Instruire asistată de calculator
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul VI, 12 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teologie dogmatică ortodoxă
   - Fundamentele bioeticii creștine
   - Consiliere în Asistenta Sociala
   - Organizarea și Managementul serviciilor de Asistenta Sociala
   - Asistenta Sociala a persoanelor vârstnice.
   - Asistenta Sociala bazata pe evidente
   - Elaborarea lucrării de licență
Discipline opţionale (la alegere)
   - Asistenta Sociala a persoanelor cu boli cronice și terminale.
   - Istoria și filosofia religiilor
Discipline facultative (liber alese)
   - Morala creştină
   - Teologie Liturgică
   - Misiologie şi ecumenism
   - Susţinere lucrare licenţă
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul clasei de elevi
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)
   - Examen de absolvire: nivelul I

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.: 24

Stagii practica

- Practica de specialitate

arrow_upward add_shopping_cart share