Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte
Program de studii: Limbi moderne aplicate
Domeniul: Limbi moderne aplicate
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 30
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf.univ.dr. Bărbulescu Constantin Augustus - constantin.barbulescu@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. CITU Laura-Elena - laura.citu@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Structura limbii B
   - Structura limbii C
   - Gramatică normativă (A)
   - Civilizația B
   - Curs practic B (gramatică, comunicare, texte/vocabular)
   - Curs practic C (gramatică, comunicare, texte/vocabular)
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba germană
   - Limba latină
Discipline facultative (liber alese)
   - Consolidare nivel general de limba franceză
   - Consolidare nivel general de limba engleză
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educației

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Structura limbii B
   - Structura limbii C
   - Lingvistică generală. Limbă și comunicare
   - Civilizație C
   - Curs practic B (gramatică, comunicare, texte/vocabular)
   - Curs practic C (gramatică, comunicare, texte/vocabular)
   - Educație fizică
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba germană
   - Limba latină
Discipline facultative (liber alese)
   - Consolidare nivel general de limba franceză
   - Consolidare nivel general de limba engleză
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei;Teoria şi metodologia curriculumului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Limbă modernă pentru obiective specifice B
   - Limbă modernă pentru obiective specifice C
   - Limbaje de specialitate B
   - Limbaje de specialitate C
   - Tehnici de comunicare orală şi scrisă (B)
   - Tehnici de comunicare orală şi scrisă (C)
   - Educație fizică
   - Informatică aplicată
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba germană
   - Limba latină
Discipline opţionale (la alegere)
   - Etică și integritate academică
   - Introducere în metodologia cercetării filologice
Discipline facultative (liber alese)
   - Consolidare nivel general de limba franceză
   - Consolidare nivel general de limba engleză
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie II:Teoria şi metodologia instruirii.Teoria şi metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Limbă modernă pentru obiective specifice B
   - Limbă modernă pentru obiective specifice C
   - Corespondență profesională. Traduceri specializate în domeniul tehnic B
   - Corespondență profesională. Traduceri specializate în domeniul tehnic C
   - Teoria și practica traducerii C
   - Traduceri specializate (A > B)
   - Traduceri specializate (A>C)
   - Educație fizică
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Studiul mentalităților contemporane
   - Teoria conversației
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba germană
   - Limba latină
Discipline opţionale (la alegere)
   - Frazeologie
   - Retorică și argumentație
Discipline facultative (liber alese)
   - Introducere în marketing
   - Introducere în management
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării A

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Inițiere în interpretarea simultană și consecutivă (B > A)
   - Iniţiere în interpretarea simultană şi consecutivă (C > A)
   - Introducere în drept
   - Introducere în economie
   - Traduceri specializate în domeniul economic B
   - Traduceri specializate în domeniul economic C
   - Mediere lingvistică și culturală
Discipline opţionale (la alegere)
   - Introducere în sociolingvistică
   - Teoria culturii
Discipline opţionale (la alegere)
   - Iniţiere în interpretarea simultană şi consecutivă (A>B)
   - Analiză contrastivă
Discipline opţionale (la alegere)
   - Iniţiere în interpretarea simultană şi consecutivă (A>C)
   - Introducere în industriile limbii
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba germană
   - Limba latină
Discipline opţionale (la alegere)
   - Lingvistică juridică
   - Drept comunitar
Discipline opţionale (la alegere)
   - Teoria și practica traducerii B
   - Academic Writing
Discipline facultative (liber alese)
   - Contabilitate primară
   - Relatii publice
   - Relaţii internaţionale
   - Instituții europene
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării B
   - Managementul clasei de elevi
   - Practică pedagogică (în învăţământul preuniversitar obligatoriu ) – Specializarea A

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Analiza discursului B
   - Analiza discursului C
   - Tipologia discursului B
   - Tipologia discursului C
   - Media și Comunicare (B, C)
   - Traduceri specializate în domeniul juridic (B > A)
   - Traduceri specializate în domeniul juridic (C > A)
   - Practică pentru elaborarea lucrării de licență
Discipline opţionale (la alegere)
   - Introducere în terminologie (B)
   - Politică, planificare şi amenajare lingvistică (B)
Discipline opţionale (la alegere)
   - Introducere în terminologie (C)
   - Politică, planificare şi amenajare lingvistică (C)
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba germană
   - Limba latină
Discipline facultative (liber alese)
   - Statutul și deontologia profesiei de traducător
   - Introducere în industriile limbii
Discipline facultative (liber alese)
   - Instruire asistată de calculator
   - Practică pedagogică (în învăţământul preuniversitar obligatoriu ) – Specializarea B
   - Examen de absolvire I

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.: 24-28

Stagii practica

- Practica de specialitate
- Practică pentru elaborarea lucrării de licență

arrow_upward add_shopping_cart share