Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte
Program de studii: Istorie
Domeniul: Istorie
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 30
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf.univ.dr. Bărbulescu Constantin Augustus - constantin.barbulescu@upit.ro
Directorul de department: DUMITRU ADINA ELENA - adina.dumitru@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Introducere în istoria veche universală
   - Introducere în istoria medievală universală
   - Preistorie generală
   - Istoriografie universală și românească
Discipline opţionale (la alegere)
   - Introducere în istorie și științe auxiliare
   - Filosofia istoriei
Discipline opţionale (la alegere)
   - Engleză
   - Franceză
Discipline facultative (liber alese)
   - Educatie fizica si sport
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educației

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Introducere în istoria medievală a românilor
   - Introducere în istoria veche a românilor
   - Istoria Bizanțului și a SE-ului Europei până la sfârșitul Evului Mediu
   - Practică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Paleografie chirilică
   - Epigrafie latină
Discipline opţionale (la alegere)
   - Introducere în conservarea și restaurarea patrimoniului
   - Limba izvoarelor istorice (latină, slavă, maghiară, germană)
Discipline opţionale (la alegere)
   - Franceză
   - Engleză
Discipline facultative (liber alese)
   - Educația Fizică și Sport
   - History of Ancient Egypt
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I - Fundamentele pedagogiei, Teoria și metodologia curriculumului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Introducere în istoria modernă universală
   - Introducere în istoria modernă a românilor
   - Istoria și teoria artei
   - Istoria SE-ului Europei în epocile modernă și contemporană
Discipline opţionale (la alegere)
   - Lumea extraeuropeană în epoca modernă
   - Societate și cultură în secolul XIX
Discipline opţionale (la alegere)
   - Franceză
   - Engleză
Discipline opţionale (la alegere)
   - Antropologie culturală
   - Etică și integritate academică/Academic Writing
Discipline facultative (liber alese)
   - Educația Fizică și Sport
Discipline facultative (liber alese)
   - 1 Pedagogie II:Teoria şi metodologia instruirii Teoria şi metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Introducere în istoria universală a secolului XX
   - Introducere în istoria românilor în secolul XX
   - Evoluția sistemului constituțional românesc
   - Muzeologie
   - Practică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Introducere în arhivistică
   - Antropologie culturală
Discipline opţionale (la alegere)
   - Engleză
   - Franceză
Discipline opţionale (la alegere)
   - Viața cotidiană în România Interbelică
   - Informatică aplicată la specialitate
Discipline facultative (liber alese)
   - Educația Fizică și Sport
   - Metode si tehnici de investigare a patrimoniului
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Introducere în arheologie
   - Religie si regalitate in Dacia preromana
   - Țările Române în secolul Fanariot
   - Demografie istorică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Civilizația romană în Dacia
   - Curs și seminar speciale de istorie universală
Discipline opţionale (la alegere)
   - Geopolitică și geoistorie
   - Politică externă și diplomație
Discipline opţionale (la alegere)
   - Epoca marilor migrații
   - Comunităţi etnice şi religioase în Europa contemporană
Discipline opţionale (la alegere)
   - Viața cotidiană în Imperiul Roman
   - Curs și seminar speciale de istorie universală
Discipline facultative (liber alese)
   - Relatii romano-otomane in evul mediu
Discipline facultative (liber alese)
   - Instruire asistată de calculator
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Istoria integrării europene
   - Istoria relațiilor internaționale sec. XIX-XX
   - Istoria partidelor politice în România
   - Rezistență și represiune în România Comunistă (Experimentul Pitești - Studiu de caz)
   - Elaborarea lucrării de licență
Discipline opţionale (la alegere)
   - Curs și seminar speciale de istorie universală
   - Regimuri politice extraeuropene după 1945
Discipline opţionale (la alegere)
   - Curs și seminar special de istorie a românilor
   - Istoria Casei Regale a României (1866-1947)
Discipline opţionale (la alegere)
   - Curs și seminar speciale de istorie universală
   - Istoria Războiului Rece
Discipline facultative (liber alese)
   - Cultura si civilizatie in spatiul romanesc sec. XIX
   - Ideologii politice contemporane
   - Sustinerea examenului de licență
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul clasei de elevi
   - Practică pedagogică (în învăţământul preuniversitar obligatoriu) 2
   - Examen de absolvire - nivelul I

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.: 22-28

Stagii practica

- Practică
- Elaborarea lucrării de licență

arrow_upward add_shopping_cart share