Facultatea de Mecanică şi Tehnologie
Program de studii: Inginerie economică industrială
Domeniul: Inginerie şi management
Durata studiilor: 4 ani (8 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 75
- locuri subvenționate: 26

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. ing. RIZEA Alin - Daniel - alin.rizea@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. ing. IORDACHE Monica Daniela - monica.iordache@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
   - Analiză matematică I
   - Chimie
   - Fizică
   - Geometrie descriptivă
   - Ştiinţa şi ingineria materialelor
   - Educație fizică și sport I
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză I
   - Limba franceza I
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educaţiei

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Analiză matematică II
   - Metode numerice
   - Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
   - Desen tehnic
   - Tehnologia materialelor
   - Mecanică I
   - Bazele economiei
   - Educație fizică și sport II
   - Practică de domeniu I
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba franceza II
   - Limba engleză II
Discipline facultative (liber alese)
   - Tehnici de documentare-comunicare
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia curriculumului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Matematici speciale
   - Infografică
   - Mecanică II
   - Rezistenţa materialelor
   - Electrotehnică și mașini electrice
   - Mecanica fluidelor și echipamente hidraulice
   - Educație fizică și sport III
   - Economia întreprinderii
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba franceza III
   - Limba engleză III
Discipline opţionale (la alegere)
   - Comunicare
   - Etică și integritate academică
Discipline facultative (liber alese)
   - Istoria tehnicii
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie II: Teoria şi metodologia instruirii; Teoria şi metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Termotehnică și echipamente termice
   - Electronică şi automatizări
   - Bazele proiectării tehnologice asistate de calculator
   - Mecanisme şi organe de maşini
   - Prelucrări prin așchiere
   - Contabilitate
   - Contabilitate - proiect
   - Bazele managementului
   - Educație fizică și sport IV
   - Practică de domeniu II
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză IV
   - Limba franceza IV
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educației
   - Psihologia muncii
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Toleranţe şi control dimensional
   - Managementul ciclului de viață al produsului
   - Managementul ciclului de viață al produsului - proiect
   - Proiectare asistată de calculator
   - Cercetare operațională
   - Mașini unelte
   - Legislație comercială
Discipline opţionale (la alegere)
   - Finanțe și creditare
   - Sisteme informatice în management
Discipline facultative (liber alese)
   - Tehnici de prospectare a pietei muncii
   - Comunicare managerială
   - Limba franceza In domeniul profesional I
   - limba engleza in domeniul profesional I
Discipline facultative (liber alese)
   - Instruire asistată de calculator
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Design și ergonomie
   - Analiză economică
   - Managementul calității
   - Managementul Logisticii I
   - Ingineria sistemelor de producție
   - Tehnologia fabricării produselor 1
   - Dispozitive tehnologice
   - Practica de specialitate
Discipline facultative (liber alese)
   - Metode de muncă în grup
   - limba engleza in domeniul profesional II
   - Limba franceza In domeniul profesional II
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul clasei de elevi
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)
   - Examen de absolvire: nivelul I

Semestrul VII, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Managementul resurselor umane
   - Management strategic
   - Tehnologia fabricării produselor 2
   - Tehnologia fabricării produselor - proiect
   - Studiul muncii
   - Dispozitive tehnologice - proiect
   - Dreptul muncii
Discipline opţionale (la alegere)
   - Distribuția mărfurilor industriale
   - Întreprindere simulată
Discipline opţionale (la alegere)
   - Managementul riscului în afaceri
   - Managementul Logisticii II
Discipline facultative (liber alese)
   - Ecologie industrială
   - limba engleza in domeniul profesional III
   - Limba franceza In domeniul profesional III

Semestrul VIII, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Cercetări de marketing
   - Cultură organizațională
   - Managementul proiectelor
   - Managementul proiectelor - proiect
   - Modelarea și simularea sistemelor de producție
   - Elaborarea Proiectului de diplomă
   - Practică pentru Proiectul de diplomă
Discipline opţionale (la alegere)
   - Mentenanța sistemelor de fabricație
   - Tehnologia fabricării produselor 3
Discipline opţionale (la alegere)
   - Legislație economică
   - Legislația proprietății intelectuale și industriale
Discipline facultative (liber alese)
   - limba engleza in domeniul profesional IV
   - Limba franceza In domeniul profesional IV
   - Sustinerea si promovarea examenului de diploma

Total

- Puncte de credit: 240
- Ore/săpt.: 26-28

Stagii practica

- Practică de domeniu I
- Practică de domeniu II
- Practica de specialitate
- Practică pentru Proiectul de diplomă

arrow_upward add_shopping_cart share