Facultatea de Științe Economice și Drept
Program de studii: Contabilitate şi informatică de gestiune
Domeniul: Contabilitate
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Prof. univ. dr. habil. Daniela PÎRVU - daniela.pirvu@upit.ro
Directorul de department: Conf univ. dr. Luminița ȘERBĂNESCU - luminita.serbanescu@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Matematică aplicată în economie
   - Microeconomie
   - Bazele contabilității
   - Informatică economică
   - Management
   - Statistică economică
   - Limba străină pentru afaceri I
   - Educație fizică
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educaţiei

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Macroeconomie
   - Dreptul afacerilor
   - Finanțe
   - Tehnici și proceduri contabile
   - Econometrie
   - Evaluarea intreprinderii
   - Limba străină pentru afaceri II
   - Educație fizică
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia curriculumului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Contabilitate financiară I
   - Baze de date
   - Marketing
   - Istorie economică
   - Limba străină pentru afaceri III
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Contabilitatea persoanelor juridice fără scop lucrativ
   - Contabilitatea tranzacțiilor internaționale
   - Contabilitate în comerț, turism, servicii
Discipline opţionale (la alegere)
   - Doctrine economice contemporane
   - Etică și integritate academică
   - Comunicare și relații publice
Discipline facultative (liber alese)
   - Contabilitatea operațiunilor de comerț exterior
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie II:Teoria şi metodologia instruirii; Teoria şi metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Contabilitate financiară II
   - Sisteme informatice de asistare a deciziilor
   - Gestiunea financiară a întreprinderii
   - Contabilitatea instituțiilor de credit
   - Programarea calculatoarelor
   - Practica de specialitate
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Audit intern
   - Teoria și practica întocmirii situațiilor financiare
   - Piețe financiare
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba străină pentru afaceri IV
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Analiză economică
   - Audit financiar
   - Decizii financiare pe baza informațiilor contabile
   - Dezvoltarea aplicațiilor Web
   - Contabilitatea instituților publice
   - Contabilitate de gestiune
Discipline opţionale (la alegere)
   - Control financiar
   - Contabilitate internațională
   - Sisteme contabile comparate
Discipline facultative (liber alese)
   - Instrumente software pentru afaceri
   - Limba străină pentru afaceri V
Discipline facultative (liber alese)
   - Instruire asistată de calculator
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul VI, 12 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Contabilitate consolidată
   - Control de gestiune
   - Proiectarea sistemelor informatice de gestiune
   - Expertiză contabilă și consultanță fiscală
   - Analiză financiară
   - Elaborarea lucrării de licență
   - Susținerea și promovarea examenului de licență
Discipline opţionale (la alegere)
   - Sisteme și raportări financiare
   - Monedă și credit
   - Prețuri și concurență
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba străină pentru afaceri VI
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul clasei de elevi
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)
   - Examen de absolvire: nivelul I

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.: 22-28

Stagii practica

- Practica de specialitate
- Elaborarea lucrării de licență

arrow_upward add_shopping_cart share