Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică
Program de studii: Biologie
Domeniul: Biologie
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 35
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. Fleancu Julien Leonard - leonard.fleancu@upit.ro
Directorul de department: Conf. univ. dr. SOARE LILIANA CRISTINA - cristina.soare@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Citologie vegetală
   - Citologie animală
   - Chimie generală
   - Morfologie și anatomie vegetală
   - Sistematica nevertebratelor
   - Educație fizică I
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză I
   - Limba franceza I
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educației

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Paleobiologie
   - Biochimie
   - Histologie și embriologie vegetală și animală
   - Botanică sistematică (Criptogame)
   - Sistematica vertebratelor
   - Practica de specialitate
   - Educație fizică II
Discipline opţionale (la alegere)
   - Biofizica
   - Biologia dezvoltării
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză II
   - Limba franceza II
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I - Fundamentele pedagogiei, Teoria și metodologia curriculumului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Anatomia și igiena omului
   - Fiziologie vegetală
   - Microbiologie generală
   - Botanică sistematică (Fanerogame)
   - Educație fizică III
Discipline opţionale (la alegere)
   - Antropologie
   - Ornitologie
Discipline opţionale (la alegere)
   - Etică și integritate academică
   - Microscopie
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză III
   - Limba franceza III
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie II: Teoria şi metodologia instruirii; Teoria şi metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Biologia populațiilor
   - Evoluționism
   - Fiziologie animală
   - Genetică generală
   - Micologie
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Culturi de celule și țesuturi
   - Parazitologie generală
Discipline opţionale (la alegere)
   - Limba engleză IV
   - Limba franceza IV
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Biologie celulară și moleculară
   - Ecologie generala
   - Biogeografie
   - Fiziologia nutriției și dezvoltării plantelor
   - Fitopatologie
Discipline opţionale (la alegere)
   - Genetică umană
   - Funcții de relații, nutriție și reproducere la animale
   - Inginerie genetică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Imunobiologie
   - Genetica plantelor
Discipline facultative (liber alese)
   - Instruire asistată de calculator
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul VI, 12 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Conservarea naturii
   - Fitocenologie
   - Hidrobiologie
   - Entomologie
   - Elaborarea lucrării de licență
Discipline opţionale (la alegere)
   - Redactare și comunicare științifică și profesională
   - Biologia solului
Discipline opţionale (la alegere)
   - Taxonomie
   - Etologie
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul clasei de elevi
   - Practică psihopedagogică în învătământul preuniversitar obligatoriu (2)
   - Examen de absolvire - nivelul I
Discipline facultative (liber alese)
   - Antreprenoriat în științe biologice
Discipline facultative (liber alese)
   - Promovarea examenului de licenta

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.: 22-28

Stagii practica

- Practica de specialitate
- Elaborarea lucrării de licență

arrow_upward add_shopping_cart share