Facultatea de Științe Economice și Drept
Program de studii: Administraţie publică
Domeniul: Ştiinţe administrative
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 54
- locuri subvenționate: 1

Responsabili

Decan: Prof. univ. dr. Pirvu Daniela - daniela.pirvu@upit.ro
Directorul de department: Iancu Daniela - daniela.iancu@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Teoria generală a statului și dreptului
   - Drept constituțional
   - Drept civil
   - Sociologie
   - Civilizație și societăți europene
   - Dreptul mediului
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Comunicare administrativă în limba franceză
   - Comunicare administrativă în limba engleză
Discipline facultative (liber alese)
   - Psihologia educației

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Instituții politice
   - Drept administrativ 1
   - Economie
   - Drept civil 2
   - Finanțe publice
   - Logică
   - Elemente de tehnologie a informaţiilor şi comunicare electronică
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Comunicare administrativă în limba franceză
   - Comunicare administrativă în limba engleză
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia curriculumului

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Drept administrativ 2
   - Managementul serviciilor publice
   - Sisteme administrative comparate
   - Management Public
   - Contabilitatea instituților publice
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Drept comercial
   - Mondializare şi regionalizare
Discipline opţionale (la alegere)
   - Comunicare administrativă în limba franceză
   - Comunicare administrativă în limba engleză
Discipline facultative (liber alese)
   - Pedagogie II: Teoria şi metodologia instruirii; Teoria şi metodologia evaluării

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Elemente de procedură civilă
   - Managementul proiectelor
   - Dreptul familiei și acte de stare civilă 1
   - Contabilitatea instituților publice
   - Practica de specialitate
   - Educație fizică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Protectia copilului si a unor categorii speciale de persoane
   - Elemente de urbanism
   - Instituții administrative
Discipline opţionale (la alegere)
   - Comunicare administrativă în limba franceză
   - Comunicare administrativă în limba engleză
Discipline facultative (liber alese)
   - Didactica specializării

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Dreptul muncii
   - Dreptul familiei și acte de stare civilă 2
   - Contencios administrativ
   - Politici publice
   - Practica de specialitate
Discipline opţionale (la alegere)
   - Drept electoral
   - Statistică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Arhivistica si documentaristica
   - Drepturile consumatorului
Discipline opţionale (la alegere)
   - Drept financiar și fiscal 1
   - Etică și integritate academică
Discipline facultative (liber alese)
   - Protectia juridica a drepturilor omului
   - Limba straina V
Discipline facultative (liber alese)
   - Instruire asistată de calculator
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul VI, 12 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Managementul resurselor umane în administrația publică
   - Etică și deontologie în administrația publică
   - Dreptul Uniunii Europene
   - Metodologia cercetării științifice
   - Știința administrației
   - Dreptul securității sociale
   - Practică pentru elaborarea lucrării de licență
Discipline opţionale (la alegere)
   - Dreptul transporturilor
   - Demografie si metode de investigare sociala
Discipline opţionale (la alegere)
   - Relații publice
   - Tehnici și metode ale adoptării deciziei publice
Discipline facultative (liber alese)
   - Limba straina VI
   - Promovarea lucrării de licenţă
Discipline facultative (liber alese)
   - Managementul clase de elevi
   - Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)
   - Examen de absolvire - nivelul I

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.: 22-28

Stagii practica

- Practică pentru elaborarea lucrării de licență

arrow_upward add_shopping_cart share