Şcoala Doctorală Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
Program de studii: Știința Sportului și Educației Fizice
Domeniul: Știința sportului și educației fizice
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan:
Directorul de department:

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Etică și deontologie universitară
   - Managementul proiectelor de cercetare stiintifica
   - Suportul biologic al performanței fizice/sportive
   - Aplicații ale statisticii în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice
Discipline opţionale (la alegere)
   - Teoria sistemelor - elemente specifice utilizate în știința sportului și a educației fizice
   - Tendințe și orientări metodologice moderne în știința sportului
   - Bazele științifice ale pregătirii musculare
   - Comunicare - particularitatile comunicarii in stiinta sportului

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Proiect de cercetare științifică
Discipline opţionale (la alegere)
   - Program de pregătire suplimentar individualizat

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Raportul nr. 1 de cercetare științifică

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Raportul nr. 2 de cercetare științifică

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Raportul 3 de cercetare științifică

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Elaborarea structurii tezei de doctorat

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share