Şcoala Doctorală Interdisciplinară
Program de studii: Interdisciplinară - Inginerie Industrială
Domeniul: Inginerie industrială
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 1, din care:
    - granturi de studii subventionate de la buget: 1
- locuri cu taxă: 1

Responsabili

Decan:
Directorul de department: Prof. dr. ing. habil. NIŢU Eduard Laurenţiu - eduard.nitu@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Managementul proiectelor de cercetare științifică, metode de cercetare
   - Tehnologia informației în cercetare și documentare, elaborarea lucrărilor de cercetare științifică
   - Etica și integritate academică, drepturi de proprietate intelectuală
   - Prelucrabilitatea prin aşchiere a materialelor metalice

Semestrul II, 18 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Proiect de cercetare științifică

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modelarea și simularea cu elemente finite a proceselor de așchiere
   - Raportul 1 de cercetare științifică

Semestrul IV, 18 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Raportul 2 de cercetare științifică

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Metode şi tehnici de analiză avansată a datelor experimentale
   - Raportul 3 de cercetare științifică

Semestrul VI, 18 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Elaborarea și susținerea tezei de doctorat

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share