Şcoala Doctorală Interdisciplinară
Program de studii: Interdisciplinară - Ingineria Materialelor
Domeniul: Ingineria materialelor
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 1

Responsabili

Decan: DIRECTOR CSUD Prof. dr.rer.nat. Marius ENĂCHESCU
Directorul de department: DIRECTOR SDI, Prof. dr. ing. habil. STANESCU Doru Nicolae

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Managementul proiectelor de cercetare științifică, metode de cercetare
   - Tehnologia informației în cercetare și documentare, elaborarea lucrărilor de cercetare științifică
   - Etica și integritate academică, drepturi de proprietate intelectuală
   - Metode şi tehnici de analiză statistică a datelor experimentale
   - Disciplină de specialitate 1 - adaptată tematicii de doctorat
   - Disciplină de specialitate 2 - adaptată tematicii de doctorat

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Proiect de cercetare științifică

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Raportul 1 de cercetare științifică

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Raportul 2 de cercetare științifică

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Raportul 3 de cercetare științifică

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Elaborarea structurii tezei de doctorat

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share