Şcoala Doctorală Interdisciplinară
Program de studii: Interdisciplinară - Ingineria Materialelor
Domeniul: Ingineria materialelor
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 1, din care:
    - granturi de studii subventionate de la buget: 1
- locuri cu taxă: 3

Responsabili

Decan:
Directorul de department:

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Tehnologia informației în cercetare
   - Managementul proiectelor de cercetare științifică
   - Elaborarea lucrărilor de cercetare științifică
   - Etică și integritate academică

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline facultative (liber alese)
   - Materiale avansate
   - Tehnici de caracterizare
   - Raportul nr. 1 de cercetare științifică

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline facultative (liber alese)
   - Materiale specifice tematicii
   - Straturi superficilae
   - Raportul nr. 2 de cercetare științifică

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Raportul nr. 3 de cercetare științifică

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Raportul 4 de cercetare stiintifica

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Redactarea tezei de doctorat

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share