Şcoala Doctorală Inginerie Mecanică
Program de studii: Inginerie mecanică
Domeniul: Inginerie mecanică
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 1, din care:
    - granturi de studii subventionate de la buget: 1
- locuri cu taxă: 5

Responsabili

Decan:
Directorul de department: Prof. univ. dr. ing. habil. Nicolae-Doru STANESCU - doru.stanescu@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Vibrații neliniare
   - Metode numerice pentru sisteme mecanice nenetede
   - Prelucrarea statistică a datelor
   - Etică și integritate academică

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Proiect de cercetare științifică

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Raportul 1 de cercetare științifică

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Raportul 2 de cercetare științifică

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Raportul 3 de cercetare științifică

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Elaborarea și susținerea tezei de doctorat

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share