Şcoala Doctorală de Filologie
Program de studii: Filologie
Domeniul: Filologie
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 3

Responsabili

Decan: conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu - constantin.barbulescu@upit.ro
Directorul de department: prof. univ. dr. habil. Diana LEFTER - diana.lefter@upit.ro

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Metode de cercetare în domeniul filologic
   - Etică și integritate academică
   - Pragmalingvistica și pragmatica textului literar
   - Teorii ale receptării textului
Discipline opţionale (la alegere)
   - Tendințe actuale în cercetarea lingvistică
   - Dinamica limbii: sincronie și diacronie
   - Gramatica argumentativă a discursului
Discipline opţionale (la alegere)
   - Tendințe noi în studiul textului narativ
   - Tendințe noi în poetică și stilistică
   - Tendințe noi în studiul textului dramatic

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Proiect de cercetare științifică

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Raportul nr. 1 de cercetare științifică
   - Raportul nr. 2 de cercetare științifică

Semestrul IV, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Raportul nr. 3 de cercetare științifică

Semestrul V, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Articol BDI

Semestrul VI, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Articol publicat în reviste BDI

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share