Şcoala Doctorală de Filologie
Program de studii: Filologie
Domeniul: Filologie
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri subvenționate: 1, din care:
    - granturi de studii subventionate de la buget: 1
- locuri cu taxă: 119

Responsabili

Decan: conf. univ. dr. Constantin Augustus Barbulescu - cosminaugustus2003@yahoo.com
Directorul de department: prof. univ. dr. Ștefan Găitănaru - stefan_gaitanaru@yahoo.com

Semestrul I, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Metode de cercetare în domeniul filologic
   - Etica și integritatea academică
   - Tendințe actuale în cercetarea lingvistică
   - Pragmatica textului literar
   - Dinamica limbii: sincronie și diacronie
   - Metamorfoze ale poeziei moderne
   - Gramatica argumentativă a discursului
   - Aspecte noi în naratologie/dramaturgie
   - Tendințe noi în didactica limbilor și a culturilor
   - Proiectul de cercetare științifică
   - Raportul nr. 1 de cercetare științifică
   - Raportul nr. 2 de cercetare științifică
   - Raportul nr. 3 de cercetare științifică
   - Articol publicat în reviste BDI
Discipline facultative (liber alese)
   - Program de pregătire suplimentar individualizat – 1-2 discipline stabilite de fiecare conducător de doctorat în funcție de competențele doctoranzilor și temele de cercetare (conform contractelor de studii individuale)

Semestrul II, 14 săptămâni

Semestrul III, 14 săptămâni

Semestrul IV, 14 săptămâni

Semestrul V, 14 săptămâni

Semestrul VI, 14 săptămâni

Total

- Puncte de credit: 30
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share