Colegiul Terțiar Nonuniversitar
Program de studii: Cameraman- fotoreporter
Domeniul: Producție media
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 30
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Lect. univ. dr. Mihaela Dumitrache - mihaela.dumitrache@upit.ro
Directorul de department: Lect. univ. dr. Mihaela Dumitrache - mihaela.dumitrache@upit.ro

Semestrul I, 16 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul I. Comunicare profesională în limba modernă
   - Modulul II. Tehnologie Informației și Comunicației aplicată (TIC)
   - Modulul III. Comunicare profesională
   - Modulul IV. Arta imaginii – concepte de bază
   - Modulul V. Arta fotografică
   - Modulul VI. Comunicare vizuală
   - Modulul VII: Optica foto-cine-TV
   - Modulul VIII: Tehnica foto
   - Modulul IX: Fotografia digitală
   - Modulul X: Tehnica video

Semestrul II, 16 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul I. Comunicare profesională în limba modernă
   - Modulul II. Tehnologie Informației și Comunicației aplicată (TIC)
   - Modulul III. Comunicare profesională
   - Modulul IV. Arta imaginii – concepte de bază
   - Modulul V. Arta fotografică
   - Modulul VI. Comunicare vizuală
   - Modulul VII: Optica foto-cine-TV
   - Modulul VIII: Tehnica foto
   - Modulul IX: Fotografia digitală
   - Modulul X: Tehnica video

Semestrul III, 16 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul I: Managementul proiectelor
   - Modulul II: Managementul calităţii
   - Modulul III: Arta imaginii – elemente de gramatică vizual-plastică
   - Modulul IV: Fotoreportajul
   - Modulul V: Limbaj plastic
   - Modulul VI: Conceptul de MEDIA
   - Modulul VII: Studii de film şi televiziune
   - Modulul VIII: Tehnica cinematografică
   - Modulul IX: Prelucrarea imaginii digitale

Semestrul IV, 16 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul I: Managementul proiectelor
   - Modulul II: Managementul calităţii
   - Modulul III: Arta imaginii – elemente de gramatică vizual-plastică
   - Modulul IV: Fotoreportajul
   - Modulul V: Limbaj plastic
   - Modulul VI: Conceptul de MEDIA
   - Modulul VII: Studii de film şi televiziune
   - Modulul VIII: Tehnica cinematografică
   - Modulul IX: Prelucrarea imaginii digitale

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share