Colegiul Terțiar Nonuniversitar
Program de studii: Asistent medical generalist
Domeniul: Sănătate și asistență pedagogică
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 30
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Lect. univ. dr. Mihaela Dumitrache - mihaela.dumitrache@upit.ro
Directorul de department: Lect. univ. dr. Mihaela Dumitrache - mihaela.dumitrache@upit.ro

Semestrul I, 21 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul 2. Embriologie și genetică
   - Modulul 3. Anatomia și fiziologia omului
   - Modulul 5. Biochimie
   - Psihologie generală și medicală
   - Modulul 9. Farmacologie
   - Modulul 11. Semiologie generală
   - Modulul 13. Igienă, prevenirea și controlul infecțiilor
   - Modulul 14. Nursing general 1

Semestrul II, 21 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul 1. Elemente de statistică și informatică medicală
   - Modulul 3. Anatomia și fiziologia omului
   - Modulul 4. Microbiologie, virusologie, parazitologie
   - Modulul 7. Sociologie și antropologie
   - Modulul 8. Biofizică și imagistică medicală
   - Modulul 9. Farmacologie
   - Modulul 10. Leadership și comunicare profesională
   - Modulul 12. Educație pentru sănătate
   - Modulul 15. Nursing general 2

Semestrul III, 21 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul 2. Comunicare profesională în limba modernă
   - Modulul 18. Nutriție și dietetică
   - Modulul 20. 20. Medicină internă și nursing specific (MI-I)
   - Modulul 22. Chirurgie și nursing specific (CHI-I)
   - Modulul 24. Dermatologie și nursing specific

Semestrul IV, 21 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul 17. Epidemiologie
   - Modulul 19. Boli infecțioase și nursing specific
   - Modulul 21. Medicină internă și nursing specific (MI-II)
   - Modulul 23. Chirurgie și nursing specific (CHI-II)

Semestrul V, 21 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul 25. Etică profesională și multiculturalitate
   - Modulul 27. Management și legislație sanitară
   - Modulul 29. Anestezie, terapie intensivă și nursing specific
   - Modulul 30. Obstetrică, ginecologie și nursing specific
   - Modulul 31. Puericultură, pediatrie și nursing specific
   - Modulul 32. Neurologie și nursing specific
   - Modulul 34. Gerontologie, geriatrie și nursing specific
   - Modulul 38. Conduita în urgențe medico-chirurgicale, situații de criză și dezastre
   - Modulul 39. Cercetare în nursing

Semestrul VI, 21 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul 26. Pedagogie
   - Modulul 28. Calitatea îngrijirilor și siguranța pacientului
   - Modulul 30. Obstetrică, ginecologie și nursing specific
   - Modulul 31. Puericultură, pediatrie și nursing specific
   - Modulul 33. Sănătate mintală, psihiatrie și nursing specific
   - Modulul 35. Oncologie și nursing specific
   - Modulul 36. Îngrijiri paliative
   - Modulul 37. Nursing comunitar și îngrijirea persoanelor cu dizabilități
   - Modulul 38. Conduita în urgențe medico-chirurgicale, situații de criză și dezastre
   - Modulul 39. Cercetare în nursing

Total

- Puncte de credit: 180
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share