Colegiul Terțiar Nonuniversitar
Program de studii: Asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație
Domeniul: Turism și alimentație
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 30
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Lect. univ. dr. Mihaela Dumitrache - mihaela.dumitrache@upit.ro
Directorul de department: Lect. univ. dr. Mihaela Dumitrache - mihaela.dumitrache@upit.ro

Semestrul I, 18 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul I - Comunicare profesională în limba modernă
   - Modulul II - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei aplicată (TIC)
   - Modulul III - Comunicare profesională
   - Modulul IV - Tipuri de structuri de primire cu funcțiuni de cazare
   - Modulul V - Unități de alimentație
   - Modulul VI - Informația contabilă în managementul financiar și principiile sistemului în partidă dublă
   - Modulul VII - Serviciul contabil în hotel și restaurant
   - Modulul VIII - Bilanțul contabil simplificat
   - Modulul IX - ”Contul profit și pierdere”

Semestrul II, 17 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul I - Comunicare profesională în limba modernă
   - Modulul II - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei aplicată (TIC)
   - Modulul III - Comunicare profesională
   - Modulul IV - Tipuri de structuri de primire cu funcțiuni de cazare
   - Modulul V - Unități de alimentație
   - Modulul VI - Informația contabilă în managementul financiar și principiile sistemului în partidă dublă
   - Modulul VII - Serviciul contabil în hotel și restaurant
   - Modulul VIII - Bilanțul contabil simplificat
   - Modulul IX - ”Contul profit și pierdere”

Semestrul III, 18 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul I - Managementul proiectelor
   - Modulul II - Managementul calității
   - Modulul III - Sisteme informatice de gestiune în hoteluri
   - Modulul IV - Analiză financiară
   - Modulul V - Planificarea financiară
   - Modulul VI - Adoptarea planului de afaceri pentru susținerea unui credit bancar
   - Modulul VII - Tarifele și prețurile în hoteluri
   - Modulul VIII - Stabilirea prețurilor în unitățile de alimentație
   - Modulul IX - Sisteme informatice de gestiune în unitățile de alimentație

Semestrul IV, 17 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul I - Managementul proiectelor
   - Modulul II - Managementul calității
   - Modulul III - Sisteme informatice de gestiune în hoteluri
   - Modulul IV - Analiză financiară
   - Modulul V - Planificarea financiară
   - Modulul VI - Adoptarea planului de afaceri pentru susținerea unui credit bancar
   - Modulul VII - Tarifele și prețurile în hoteluri
   - Modulul VIII - Stabilirea prețurilor în unitățile de alimentație
   - Modulul IX - Sisteme informatice de gestiune în unitățile de alimentație

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share