Colegiul Terțiar Nonuniversitar
Program de studii: Analist programator
Domeniul: Informatică
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 30
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Lect. univ. dr. Mihaela Dumitrache - mihaela.dumitrache@upit.ro
Directorul de department: Lect. univ. dr. Mihaela Dumitrache - mihaela.dumitrache@upit.ro

Semestrul I, 16 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul I: Comunicare profesionala in limba moderna
   - Modulul II: Comunicare profesionala
   - Modulul III: Managementul calitatii
   - Modulul IV: Sisteme de calcul şi reţele de calculatoare.
   - Modulul V: Proiectarea algoritmilor.
   - Modulul VI: Limbaje de programare.
   - Modulul VII: Programare modulară.
   - Modulul VIII: Metode şi tehnici clasice de programare.

Semestrul II, 16 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul I: Comunicare profesionala in limba moderna
   - Modulul II: Comunicare profesionala
   - Modulul III: Managementul calitatii
   - Modulul IX: Programarea orientată obiect.
   - Modulul X: Conceperea produselor multimedia
   - Modulul XI: Crearea site-urilor Web.
   - Modulul XII: Baze de date

Semestrul III, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul I: Modelarea sistemelor informatice.
   - Modulul II: Proiectarea sistemelor informatice.
   - Modulul III: Implementarea sistemelor informatice.
   - Modulul IV: Managementul proiectelor

Semestrul IV, 14 săptămâni

Total

- Puncte de credit: 90
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share