Colegiul Terțiar Nonuniversitar
Program de studii: Agent de turism - ghid
Domeniul: Turism și alimentație
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare:
- locuri cu taxă: 30

Responsabili

Decan: Conf. univ. dr. ing. Marian Mădălina - madalina.marian@upit.ro
Directorul de department:

Semestrul I, 16 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul I - Comunicare profesională în limba modernă 1
   - Modulul III - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor aplicată (TIC)
   - Modulul IV - Comunicare profesională
   - Modulul VI - Managementul calitatii
   - Modulul VIII - Analiza ofertei turistice
   - Modulul X - Administrarea documentelor
   - Modulul XII - Norme de dezvoltare durabila
   - Modulul XIV - Gestionarea fondurilor alocate activităţii

Semestrul II, 16 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul I - Comunicare profesională în limba modernă 1
   - Modulul VIII - Analiza ofertei turistice
   - Modulul IX - Furnizarea informaţiilor de interes turistic
   - Modulul X - Administrarea documentelor
   - Modulul XII - Norme de dezvoltare durabila
   - Modulul XIII - Îmbunătăţirea calităţii activităţii personale
   - Modulul XIV - Gestionarea fondurilor alocate activităţii
   - Modulul XV - Coordonarea activităţii turistice

Semestrul III, 16 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul II - Comunicare profesională în limba modernă 2
   - Modulul V - Managementul proiectelor
   - Modulul VII - Promovarea produsului turistic
   - Modulul XI - Întocmirea situaţiilor financiare
   - Modulul XVIII - Asigurarea unui climat favorabil turiştilor
   - Modulul XIX - Întocmirea programului activităţii turistice
   - Modulul XXI - Încheierea contractelor cu clienţii
   - Modulul XXII - Vânzarea produselor turistice

Semestrul IV, 16 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul II - Comunicare profesională în limba modernă 2
   - Modulul V - Managementul proiectelor
   - Modulul VII - Promovarea produsului turistic
   - Modulul XI - Întocmirea situaţiilor financiare
   - Modulul XVI - Elaborarea raportului final al acţiunii turistice
   - Modulul XVII - Valorificarea poliţelor de asigurare
   - Modulul XX - Operarea cu valută şi cărţi de credit
   - Modulul XXII - Vânzarea produselor turistice

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share