Colegiul Terțiar Nonuniversitar
Program de studii: Tehnician tehnolog mecanic
Domeniul: Mecanic
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 30
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Lect. univ. dr. Mihaela Dumitrache - mihaela.dumitrach@upit.ro
Directorul de department: Lect. univ. dr. Mihaela Dumitrache - mihaela.dumitrache@upit.ro

Semestrul I, 17 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - M1.Comunicare profesională în limba modernă
   - M4. Utilizarea tehnicii de calcul
   - M5.Legislaţia şi protecţia muncii. Norme de prevenire şi stingere a incendiilor
   - M7.Tehnici de măsurare
   - M10.Tehnologia asamblării şi a montajului
   - M11. Tehnologie generală

Semestrul II, 17 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - M1. Comunicare profesională în limba modernă
   - M8. Masini-unelte
   - M9. Tolerante
   - M12. Tehnologia prelucrărilor la rece
   - M13. Tehnologia prelucrărilor la cald
   - M14. Tehnologii de mare productivitate

Semestrul III, 17 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - M2. Managementul calitatii
   - M3. Managementul proiectelor
   - M6. Dezvoltarea unei afaceri
   - M8. Masini-unelte
   - M13. Tehnologia prelucrărilor la cald

Semestrul IV, 0 săptămâni

Total

- Puncte de credit: 90
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share