Colegiul Terțiar Nonuniversitar
Program de studii: Tehnician operator mașini cu comandă numerică
Domeniul: Mecanic
Durata studiilor: 1 an (2 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 30
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Lect. univ. dr. Mihaela Dumitrache - mihaela.dumitrache@upit.ro
Directorul de department: Lect. univ. dr. Mihaela Dumitrache - mihaela.dumitrache@upit.ro

Semestrul I, 15 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - M1. Comunicare profesională în limba modernă
   - M2. Comunicare profesională
   - M3. Managementul calităţii
   - M4. Managementul proiectelor
   - M5. Utilizarea tehnicii de calcul
   - M6. Legislaţia şi protecţia muncii.Norme PSI
   - M7. Legislaţia şi protecţia mediului
   - M8. Managementul producţiei pe MUCN
   - M9. Metode de control al sculelor
   - M10. Ergonomia maşinilor unelte
   - M11. Programarea MUCN
   - M12. Flexibilitatea sistemelor de fabricaţie
   - M13.Dispozitive de fixare pe MUCN
   - M14.Erori de măsurare şi prelucrare

Semestrul II, 14 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - M1. Comunicare profesională în limba modernă
   - M2. Comunicare profesională
   - M3. Managementul calităţii
   - M4. Managementul proiectelor
   - M5. Utilizarea tehnicii de calcul
   - M6. Legislaţia şi protecţia muncii.Norme PSI
   - M7. Legislaţia şi protecţia mediului
   - M8. Managementul producţiei pe MUCN
   - M9. Metode de control al sculelor
   - M10. Ergonomia maşinilor unelte
   - M11. Programarea MUCN
   - M12. Flexibilitatea sistemelor de fabricaţie
   - M13.Dispozitive de fixare pe MUCN
   - M14.Erori de măsurare şi prelucrare

Total

- Puncte de credit: 60
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share