Colegiul Terțiar Nonuniversitar
Program de studii: Organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții
Domeniul: Turism și alimentație
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 30
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Lect. univ. dr. Mihaela Dumitrache - mihaela.dumitrache@upit.ro
Directorul de department: Lect. univ. dr. Mihaela Dumitrache - mihaela.dumitrache@upit.ro

Semestrul I, 17 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul I - Comunicare profesională în limba modernă
   - Modulul II - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei aplicată (TIC)
   - Modulul III - Comunicare profesională
   - Modulul V - Managementul calităţii
   - Modulul VII - Parteneri de afaceri pe piaţa de reuniuni
   - Modulul VIII - Resurse umane
   - Modulul IX - Gestionarea computerizată a informaţiilor şi documentelor evenimentelor
   - Modulul X - Organizarea reuniunilor
   - Modulul XI - Organizarea evenimentelor cu plasament la masă

Semestrul II, 17 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul I - Comunicare profesională în limba modernă
   - Modulul II - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei aplicată (TIC)
   - Modulul III - Comunicare profesională
   - Modulul IV - Managementul proiectelor
   - Modulul V - Managementul calităţii
   - Modulul VI - Evenimente în activitatea de turism
   - Modulul IX - Gestionarea computerizată a informaţiilor şi documentelor evenimentelor
   - Modulul X - Organizarea reuniunilor
   - Modulul XI - Organizarea evenimentelor cu plasament la masă

Semestrul III, 16 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul I - Comunicare profesională în limba modernă
   - Modulul II - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei aplicată (TIC)
   - Modulul IV - Managementul proiectelor
   - Modulul VI - Evenimente în activitatea de turism
   - Modulul VII - Parteneri de afaceri pe piaţa de reuniuni
   - Modulul IX - Gestionarea computerizată a informaţiilor şi documentelor evenimentelor
   - Modulul X - Organizarea reuniunilor
   - Modulul XI - Organizarea evenimentelor cu plasament la masă

Semestrul IV, 14 săptămâni

Total

- Puncte de credit: 90
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share