Colegiul Terțiar Nonuniversitar
Program de studii: Agent fiscal
Domeniul: Economie
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învățământ: Invatamant cu frecventa
Cifra de școlarizare: 30
- locuri subvenționate: 0

Responsabili

Decan: Lect. univ. dr. Mihaela Dumitrache - mihaela.dumitrache@upit.ro
Directorul de department: Lect. univ. dr. Mihaela Dumitrache - mihaela.dumitrache@upit.ro

Semestrul I, 16 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul I. Comunicare profesională în limba modernă
   - Modulul II. Tehnologie Informației și Comunicației aplicată (TIC)
   - Modulul III. Comunicare profesională
   - Modulul IV. Coordonarea şi lucrul în echipă
   - Modulul V. Bazele contabilităţii
   - Modulul VI. Drept comercial
   - Modulul VII. Finanţe publice
   - Modulul VIII. Analiza pieţei
   - Modulul IX. Fiscalitate

Semestrul II, 16 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul I: Comunicare profesionala in limba moderna
   - Modulul II. Tehnologie Informației și Comunicației aplicată (TIC)
   - Modulul III: Comunicare profesionala
   - Modulul IV. Coordonarea şi lucrul în echipă
   - Modulul V. Bazele contabilităţii
   - Modulul VI. Drept comercial
   - Modulul VII. Finanţe publice
   - Modulul VIII. Analiza pieţei
   - Modulul IX. Fiscalitate

Semestrul III, 16 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul I. Comunicare profesională în limba modernă
   - Modulul II. Managementul proiectelor
   - Modulul III. Managementul calităţii
   - Modulul IV. Controlul economic financiar
   - Modulul V. Contabilitatea instituţiilor publice
   - Modulul VI. Contabilitate asistată de calculator
   - Modulul VII. Statistică şi analiză economică
   - Modulul VIII. Gestiune financiară
   - Modulul IX. Fiscalitate

Semestrul IV, 15 săptămâni

Discipline obligatorii (impuse)
   - Modulul I. Comunicare profesională în limba modernă
   - Modulul II: Managementul proiectelor
   - Modulul III. Managementul calităţii
   - Modulul IV. Controlul economic financiar
   - Modulul V. Contabilitatea instituţiilor publice
   - Modulul VI. Contabilitate asistată de calculator
   - Modulul VII. Statistică şi analiză economică
   - Modulul VIII. Gestiune financiară
   - Modulul IX. Fiscalitate

Total

- Puncte de credit: 120
- Ore/săpt.:

arrow_upward add_shopping_cart share